Lancering regelhulp betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening

Content

De overheid zet grootschalig in op digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Dit dient betrouwbaar en veilig te gebeuren. Hiervoor is het belangrijk dat overheden met voldoende betrouwbaarheid kunnen vaststellen wie er van de diensten gebruik maakt. Hierbij helpen authenticatiemiddelen, en deze middelen zijn er met verschillende niveaus van betrouwbaarheid. Om overheden bij dit proces te helpen lanceren Forum Standaardisatie en de RVO vandaag de regelhulp: ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening ’. 

Welk betrouwbaarheidsniveau gebruik je in welke situatie?

Dat is de vraag die deze regelhulp beantwoordt. Het helpt overheden om een eenduidige, efficiënte en bewuste keuze te maken voor de betrouwbaarheidsniveaus van digitale overheidsdiensten. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau verschilt per dienst, daarom is het van belang de regelhulp voor uw individuele diensten te doorlopen.

De regelhulp maakt gebruik van het classificatiemodel van de handreiking Betrouwbaarheidniveaus voor digitale dienstverlening.  Deze handreiking is in november 2016 door het Forum Standaardisatie gelanceerd en gebruikt de Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS) als basis. De regelhulp geeft het passende eIDAS betrouwbaarheidsniveau aan: Laag, substantieel of hoog. Dit wordt bepaald aan de hand van een zestal vragen over het type gegevens dat via de dienst wordt uitgewisseld, en een inschatting van de kans op misbruik van de dienst en het effect daarvan.

Regelhulpen van de RVO

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt verschillende regelhulpen aan. Dit zijn handige instrumenten om wegwijs te raken in complexe wet- en regelgeving van de overheid. De regelhulpen worden veelal ingezet als middel om de administratieve lasten van ondernemers te beperken. Met de regelhulp ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening’  wordt het instrument voor het eerst  ingezet voor overheden zelf.

De online regelhulp: ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening’ vindt u hier. Meer informatie vindt u op de website van het Forum Standaardisatie en de RVO.