2019-11-18

Minister Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft een kamerbrief gestuurd met daarin de kabinetsreactie op het rapport ‘Inventarisatie Standaardisatie’. In die brief beschrijft hij kansen te zien in standaardisatie voor het behalen van de NLDIGIbeter doelstellingen. “Het gebruik van open standaarden is nodig om het veilig en betrouwbaar elektronisch uitwisselen van gegevens tussen ICT-systemen en met burgers en bedrijven mogelijk te maken.”

De toepassing van open standaarden is de afgelopen jaren toegenomen. Toch is verdere verbetering noodzakelijk, concludeert het kabinet in zijn reactie. Samenwerking tussen beleid, wetgeving, uitvoering, belangenvertegenwoordigers, ICT-ers, opdrachtgevers en uitvoerders is daarvoor nodig. Tijdens een werkconferentie met de genoemde disciplines gaat de Nederlandse overheid kijken op welke wijze aanbevelingen uit het rapport het best kunnen worden opgepakt.

Lees de volledige brief en bijlage op de website Rijksoverheid.nl

Aangepast op 19 november: er stond een onjuistheid in de titel, die hebben wij aangepast. Het gaat om de kabinetsreactie.