IPv6TeamOverheidNL stopt per 31 maart 2022

Content

Met het passeren van de einddatum van 1 januari 2022 voor het streefbeeld van bereikbaarheid van de overheid via IPv6, stopt het IPv6TeamOverheidNL vanaf 31 maart 2022 zijn activiteiten. Het team heeft de afgelopen jaren een groot aantal overheidsorganisaties ondersteund bij het implementeren van de moderne internetstandaard IPv6. Die implementatie is cruciaal voor de bevordering van groei en innovatie van het internet, directere en snellere dienstverlening, en tegengaan van fraude. Daarom is IPv6 ook verplicht voor overheidswebsites en -mail.

Mooie successen behaald

Mede dankzij de inzet van het team maken steeds meer overheden gebruik van IPv6. Voor de herhaaldelijk gemeten set met 559 kerndomeinnamen van de overheid is het beeld nu dat ruim 89% van de websites en 61% van de e-mailservers bereikbaar zijn via IPv6. In maart 2019 was dat nog respectievelijk 48% en 17%. De Nederlandse overheid neemt inmiddels in vergelijking met andere landen in Europa een vooraanstaande positie in qua IPv6-adoptie.

IPv6TeamOverheidNL was in oktober 2019 een van de initiatiefnemers tot een intentieverklaring om de gehele overheid eind 2021 via IPv6 bereikbaar te maken. Die verklaring heeft geleid tot een overheidsbrede afspraak op advies van Forum Standaardisatie. Deze afspraak werd in april 2020 door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, bekrachtigd.

Het team heeft er ook voor gezorgd dat een groot aantal leveranciers de implementatie van IPv6 bij hun overheidsklanten heeft versneld. Eind 2021 heeft het team in samenwerking met Microsoft weten te bereiken dat voor overheidsorganisaties, die gebruik maken van Microsoft 365 Exchange Online, automatisch IPv6 voor hun inkomend e-mailverkeer geactiveerd wordt.

Achterblijvers, kom in beweging!

Het Forum Standaardisatie roept achterblijvers op in beweging te komen. Hoewel het gebruik van IPv6 flink is toegenomen, is het streefbeeld om de hele overheid vanaf eind 2021 via IPv6 bereikbaar te maken nog niet gehaald en zijn verdere acties vanuit achterblijvende overheidsorganisaties noodzakelijk. Daarbij kunnen zij terugvallen op de handreikingen, podcasts en overige informatie van IPv6TeamOverheidNL die via de website van Forum Standaardisatie (https://forumstandaardisatie.nl/ipv6) beschikbaar blijven.

Voor meer informatie: