Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

Content

De digitale overheid kent helaas een wildgroei aan internetdomeinen. Voor veel projecten en campagnes wordt al gauw een nieuwe website met een nieuwe domeinnaam de wereld in geholpen, in plaats van gebruik te maken van bestaande communicatiekanalen. Overheden sturen niet altijd goed op de kwaliteit van deze online middelen. Standaarden worden bijvoorbeeld niet goed toegepast, waardoor de domeinnamen kwetsbaar kunnen zijn voor e-mailspoofing (kunnen vervalsen van een afzendadres). Gelukkig is er een tegenbeweging ontstaan.

Binnen de Rijksoverheid is de ontstane wildgroei inmiddels onderkend. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken informeerde de Tweede Kamer in maart over initiatieven om het herkenbaarheidsprobleem van de digitale overheid, dat mede wordt veroorzaakt door een wildgroei aan internetdomeinen, te beteugelen.

Eén van die initiatieven is de creatie van de handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid, ontstaan uit het project ‘Opschonen websites’ van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Forum Standaardisatie heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze handreiking.

Deze handreiking biedt een aanpak waarmee rijksorganisaties hun domeinportfolio, de internetdomeinen die op hun naam staan, (verder) op orde kunnen brengen. Door rationalisatie van het domeinportfolio ervaren overheden onder meer een lagere beheerlast. Met structureel domeinnaambeheer ontstaat kwaliteitsverbetering van de achterliggende online middelen, wat bijdraagt aan een betere digitale overheid.

Lees verder op de website van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.

Leestips