2019-01-07

Het Forum Standaardisatie nodigt experts uit die kunnen helpen met het toetsen van standaarden die nieuw zijn aangemeld voor de lijst open standaarden.

Het gaat om de volgende standaarden:

• CAA: een standaard voor controle over uitgifte van digitale certificaten.
• MIM: Nationaal metamodel voor informatiemodellering. Een standaard voor het opstellen van informatiemodellen.
• STABU2: Besteksystematiek voor Burger en Utiliteitsbouw (B&U). Een standaard om de technische en functionele eisen voor bouwwerken vast te leggen.

Als expert neemt u deel aan een expertbijeenkomst en draagt u bij aan het tot stand komen van het expertrapport voor de betreffende standaard.

De data en locaties van de volgende expertbijeenkomsten zijn:

CAA: donderdag 24 januari 09:30-12:30 uur in Den Haag
•MIM: donderdag 24 januari 13:30-16:30 uur in Den Haag

Het expertonderzoek van STABU2 wordt telefonisch gedaan.

Als u als expert interesse heeft om aan de expertbijeenkomsten deel te nemen dan kunt u contact opnemen met het Bureau Forum Standaardisatie (redouan.ahaloui@forumstandaardisatie.nl, of 070-8887776).

Let op: u ontvangt geen vergoeding voor de deelname als expert. Aanmelding als expert geeft geen garantie dat u ook kan deelnemen aan de expertbijeenkomst.