Gezamenlijk internetdomeinportfolio op orde krijgen

Content

Doorstart overleg BID-R

Al jaren worstelt de overheid met een wildgroei aan internetdomeinen. Grove schattingen variëren van vele duizenden tot zelfs tienduizenden overheidswebsites en het einde lijkt nog niet in zicht. Momenteel ontbreekt het overheden helaas nog te vaak aan overzicht en grip op de eigen internetdomeinen waardoor deze te vaak niet voldoen aan afgesproken en verplichte kwaliteitseisen. Burgers zien intussen door de bomen het bos niet meer en hebben aantoonbaar moeite echte en neppe overheidswebsites te onderscheiden. De wildgroei van internetdomeinen ondermijnt zo niet alleen het vertrouwen en de herkenbaarheid van de digitale overheid, maar kan ook leiden tot kwetsbaarheden.

Het op orde krijgen van het internetdomeinportfolio is een uitdaging waar de rijksoverheid al langer mee worstelt. Recente berichtgeving van onder meer Arjen Lubach en Victor Zudyweg benadrukte nog maar eens de complexiteit en problematiek door de hoeveelheid internetdomeinen van de overheid. Van groot belang dus om dit complexe onderwerp de aandacht te geven die het verdient.

Lancering BID-R overleg

Samen met AZ/DPC, BZK, CIO-rijk en Logius wil Forum Standaardisatie de rijksbrede samenwerking en kennisuitwisseling rondom internetdomeinbeheer naar een hoger plan tillen. Hiertoe wordt een nieuwe werkgroep in het leven geroepen: het Beheersbaarheid Internetdomeinen Rijk (BID-R) overleg. De aftrap van deze werkgroep vond plaats in de vorm van een speciaal kennisevent, om de complexe problematiek nog eens helder te maken en nut en noodzaak van grotere betrokkenheid te onderstrepen richting de uitgenodigde stakeholders uit verschillende relevante communicatie én IT disciplines.

Het kennisevent

Met een imitatie van Arjen Lubach en een terugkerende echt of nep quiz kaartte dagvoorzitter Chris van ’t Hof op een ludieke manier de urgentie en problematiek rondom de wildgroei van internetdomeinen aan. Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie, benadrukte in dit kader het belang van open standaarden bij het nemen regie op internetdomeinen. Gelukkig zijn er al goede hulpmiddelen voorhanden zoals de Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid en de testtool Internet.nl. Kees Verhoeven belichtte de problematiek vervolgens vanuit een politiek-bestuurlijk oogpunt en zette de nog altijd relevante uitgangspunten voor herkenbare overheidscommunicatie uit het rapport Commissie-Wallage (2001) af tegen de huidige zorgelijke situatie.

Het panel, bestaande uit Ilse van Overveld (directeur communicatie BZK), Michiel Henneke (marketingmanager SIDN) en Oscar Koeroo (Concern CISO VWS), gaf een beeld van praktijkervaringen en stonden stil bij de mogelijkheden en uitdagingen van een uniforme domeinnaamextensie, *overheid.nl/*gov.nl.

Waar liggen rollen en verantwoordelijkheden?

Een van de naar voren gekomen knelpunten rond het beheer van internetdomeinportfolio’s is het beleggen van rollen en verantwoordelijkheden. Medewerkers van communicatie én IT afdelingen zijn binnen organisaties op diverse niveaus met vaak onduidelijk mandaat betrokken bij het beheer van internetdomeinen en deze versnippering zorgt voor moeilijkheden. Ook een centrale regierol blijkt in praktijk lastig te organiseren, hoewel daar zeker behoefte aan is.

Opschonen is ook een risico

Om wildgroei terug te dringen en het aantal domeinen in te perken is het belangrijk te gaan opschonen. Maar ook aan opschonen zijn de nodige risico’s verbonden. Zo kunnen internetdomeinen die te vroeg worden vrijgegeven door een externe partij worden overgenomen, terwijl de burger nog de associatie met de overheid heeft. Ook wanneer e-mail op een internetdomein heeft gedraaid, bestaat er een groot risico op e-mailspoofing. Niet te snel bezemen dus. Maak eerst een goede risicoafweging of een domein ooit nog wel kan worden vrijgegeven!

Verbied websites onder de 50.000 euro of geef elke overheidswebsite een keurmerk met link naar het RIO. Het is tijd voor de stok in plaats van de wortel….

Oplossingen internetdomeinbeheer

Désirée Geerts (MT-Lid DGDOO) vertelde over de sporen die momenteel bij het ministerie van BZK zijn opgepakt. Naast verbetering van de herkenbaarheid, vindbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale overheid door onder andere het inrichten van onder andere een overheidsbreed Register Internetdomeinen Overheid, werkt het ministerie samen met partijen binnen de rijksoverheid aan vernieuwing van het bestaande domeinnaambeleid (2011) om ook daarin een nodige kwaliteitsslag te maken. Aart van der Vlist (interim directeur CIO Rijk) benoemde daarbij nog de visie ITAM die naar zijn overtuiging een prominentere rol zou kunnen spelen in toekomstig beleid.

Doorstart BID-R

De aftrapbijeenkomstvan het nieuwe BID-R overleg markeert een belangrijk initiatief om de samenwerking verder te versterken en uitdagingen rondom internetdomeinbeheer opnieuw gezamenlijk aan te pakken. Leden van het BID-R overleg zullen vanaf heden regelmatig samenkomen en concrete stappen zetten om het internetdomeinbeheer in de toekomst te verbeteren en daarmee, de veiligheid, herkenbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale overheid te vergroten.

Betrokkenheid?

Heb je de bijeenkomst gemist, maar wil je wel betrokken zijn en/of een actieve rol spelen bij het nieuwe BID-R overleg: laat het ons weten via info@forumstandaardisatie.nl.

Lees ook