Expertbijeenkomst NLRS

Content

Forum Standaardisatie toetst een aanpassing van de standaard NLRS (bouwinformatie) op de lijst open standaarden. Uw deskundigheid is van belang.

NLRS is een standaard voor uitwisselen van bouwinformatie waarin afspraken zijn vastgelegd over naamgeving, modelstructuur en gebruik van parameters. De toets gaat over de vraag of de standaard voor uitwisseling van bouwinformatie NLRS in de nieuwe versie (3.0.1) geschikt is om te blijven aanbevelen aan de overheid.

Online sessie

Forum Standaardisatie nodigt experts uit om te helpen met het toetsen van de nieuwe versie van NLRS. De expertsessie is een online sessie en staat gepland voor medio december of medio januari. Vooral deelnemers die werken bij een overheid (gemeente, provincie of rijksoverheid) zijn van harte welkom.

Aanmelden

Interesse om aan deze expertbijeenkomst deel te nemen? Neem contact op via info@forumstandaardisatie.nl.

Let op: er is u geen vergoeding voor de deelname als expert en het kan zijn dat niet iedereen die zich aanmeldt ook bij sessie aanwezig kan zijn. 

Hoe gaat de procedure?

Als deelnemer van een expertbijeenkomst draag je bij aan het tot stand komen van ons rapport. Dit rapport gaat vervolgens in openbare consultatie zodat belanghebbenden kunnen reageren op de opgestelde adviezen.

Zie ook

  1. Bekijk NLRS en de voorgestelde wijziging
  2. Bekijk de toetsingsprocedure via de video
  3. Relatie met andere standaarden is IFC