Ervaring met handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening? Wij zoeken u!

20 dec 2017

Forum Standaardisatie op zoek naar overheidspartijen die ervaring hebben met onze handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening
 

Overheden die diensten digitaal willen aanbieden staan voor de vraag welk authenticatiemiddel zij het best kunnen gebruiken en welk niveau van betrouwbaarheid gewenst is. Voor het beantwoorden van de laatste vraag ontwikkelde Forum Standaardisatie een handreiking, waarvan de meest recente versie gebaseerd is op de eIDAS verordening die sinds medio 2016 van kracht is. De handreiking is sinds dit voorjaar ook beschikbaar via een webtool .

Wij zijn op zoek naar partijen die onze handreiking of webtool hebben gebruikt en zijn benieuw naar de ervaringen. Zijn de handreiking en tool goed toepasbaar? Zijn er nog punten onduidelijk? We horen het graag!

Forum Standaardisatie streeft er naar om de handreiking zo toegankelijk mogelijk te houden en wil de handreiking met uw input verbeteren waar dit kan. Tegelijkertijd kunnen we met uw input ook andere overheden gerichter helpen.
Heeft u de handreiking toegepast en wilt u hier uw feedback over geven en/of met ons over sparren, dan kunt u mailen naar info@forumstandaardisatie.nl.

We nemen graag contact met u op!