Openbare consultatie elf standaarden

Content

Forum Standaardisatie toetst een aanpassing op de lijst aanbevolen standaarden. Het gaat om de standaarden CalDAV, DHCP, DNS, EI-Standaarden, HTTP, IMAP, IPP, MTOM, SIP, UDDI en WebDav. Jouw inbreng is van belang!
 

Onderhoud

Standaarden kunnen met de tijd minder relevant, overbodig of juist heel gangbaar worden. Het kan zijn dat ze op de lijst geen toegevoegde waarde meer hebben. Het Forum Standaardisatie voert onderhoud uit op de lijst aanbevolen standaarden. We toetsen nu om elf standaarden niet meer aan te bevelen aan de overheid en te verwijderen van de lijst. Deze standaarden kunnen natuurlijk wel gebruikt blijven.

Advies van experts

Experts hebben iedere standaard afzonderlijk op hoofdlijnen beoordeeld tegen de criteria voor opname op de lijst aanbevolen standaarden. Zij adviseren om de standaarden DHCP, DNS, EI-Standaarden, HTTP, IPP, MTOM en UDDI niet meer aan te bevelen aan de overheid. Daarnaast adviseren experts om de standaarden WebDav, CalDAV, IMAP en SIP te blijven aanbevelen. Dit staat beschreven in het advies van de experts dat nu in openbare consultatie is.

Hoe gaat de procedure verder?

Met de consultatie onderzoekt Forum Standaardisatie of het expertadvies volledig is en geeft het Forum belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op de opgestelde adviezen. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In dat advies worden het expertadvies en de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Bekijk de standaarden:

 • delen en bewerken van kalendergegevens CalDAV
 • toewijzing netwerkadressen DHCP
 • netwerkcommunicatie DNS
 • declaratieverkeer zorgverzekeraars en zorgverleners EI-Standaarden
 • webcommunicatie HTTP
 • e-mail synchronisatie IMAP
 • printen via een netwerk IPP 
 • verzenden van binaire data naar en van webservices MTOM 
 • communicatie via IP SIP
 • register voor webservices UDDI
 • delen en bewerken van documenten WebDav

Zie ook: