EC erkent informatiebeveiligingsstandaarden

12 jan 2018

Het besluit over STARTTLS, DANE, SPF, STIX en TAXII, is in december genomen door de Europese Commissie en nu gepubliceerd in het Official Journal.

Alle specificaties staan ook op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en zijn door Nederland ingediend voor toetsing. Het Multistakeholderplatform voor ICT-standaardisatie heeft de standaarden in een uitgebreide procedure getoetst en geëvalueerd en een positief advies uitgebracht. Na het formele besluit van de Europese Commissie is publicatie in het Official Journal de formele afrondende stap. Het gaat om de specificaties STARTTLS en DANE voor beveiligd e-mailverkeer; SPF voor het voorkomen van e-mailvervalsing/ phishing en STIX en TAXII voor het uitwisselen van dreigingsinformatie. De specificaties  mogen nu worden gebruikt als referentie bij overheidsopdrachten/ aanbestedingen.

Zie voor het gehele besluit p 123-125 van Official Journal/ Publicatieblad 2017 L328