Doe mee met maatschappelijke coalite ‘Over informatie gesproken’

Content

De aftrap van de maatschappelijke coalitie ‘Over informatie gesproken’ vond plaats tijdens ECP Jaarfestival 2021 in de sessie 'Over informatie gesproken, voor een slimmere informatiesamenleving!'

Samen met panelleden Jacqueline Rutjens (Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)), Serv Wiemers (Open State Foundation) en Rob Nijman (IBM) ging Larissa Zegveld (Voorzitter Forum Standaardisatie) in gesprek over de meest urgente en prangende vragen, waar de coalitie mee aan de slag moet.

Missie

‘Over informatie gesproken’ maakt zich sterk voor een digitale samenleving waarin de kwaliteit (tijdigheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid) van informatie centraal staat. Dit doet de coalitie door het debat te agenderen en te activeren en door activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een duurzame informatiehuishouding voor alle betrokkenen in onze samenleving.

Aanmelden

RDDI roept op om goede ideeën voor het maken van deze gezamenlijke agenda in te dienen. De sessie is terug te kijken.