Diversiteit en gelijkheid in de IT-sector

Content

Het is Internationale Vrouwendag en dat zie je op onze homepage. We hebben verhalen over vrouwen in de spotlight gezet. Maar hoe zit het eigenlijk met diversiteit in de IT-sector? We vroegen het onze voorzitter Larissa Zegveld

Nog niet zo lang geleden

De jaren ’60 waren turbulent, vol van verandering. Steeds meer mensen zagen toekomst in computers. Prachtige filmpjes schoten als paddenstoelen uit de grond. Op beeld zie je statige mannen in pak speculeren over de toekomst. Alles zou veranderen! Van een rapportage digitaal sturen naar collega’s tot het uitprinten ervan in een thuiskantoor.

Veel van die voorspellingen zijn waarheid geworden. En de IT-ontwikkelingen zijn in rap tempo doorgeschoten. We spreken inmiddels van een informatiesamenleving vol digitale mogelijkheden. Maar er valt ook nog een ander ding op; de eenzijdigheid van het kantoorleven. Waar blanke mannen op het zwart-wit beeld domineerden, is de moderne wereld kleurrijker, divers.

Larissa Zegveld, directeur Kennisnet en voorzitter van Forum Standaardisatie kijkt met interesse naar zo’n video. ‘De jaren ’60 zijn niet eens zo heel lang geleden, maar de samenleving is sindsdien flink veranderd.’

Diversiteit

'Je leest wel eens dat er te weinig vrouwen in het kantoorleven zijn. En dat klopt, maar het landschap verandert echt wel, zij het misschien wat langzaam. Ook in de IT-sector. Wat dat betreft is er nog een slag te maken. Het is überhaupt goed om stil te staan bij de diversiteit binnen IT-teams’, aldus Larissa Zegveld. ‘Zij bouwen de voorzieningen waar onze samenleving dagelijks gebruik van maakt. En die samenleving is divers, met verschillende culturen, verschillende geslachten, genders en verschillende digitale vaardigheden. Mensen gaan gewoon anders om met applicaties’. Dat betekent dat er teams nodig zijn die zich kunnen inleven in de uiteenlopende wensen en problemen van gebruikers.

Standaard User Experience

Niet alleen in de teamsamenstelling op de werkvloer speelt diversiteit een belangrijke rol, ook in de gebruikersgroepen bij UX-onderzoek (User Experience) speelt het mee.

Als je UX toepast moet je gebruikersgroep zo divers mogelijk zijn

,legt Larissa uit. ‘Eigenlijk zou UX-onderzoek uitvoeren een standaard moeten zijn bij de ontwikkeling van applicaties, apps, websites en portalen die door burgers en ondernemers worden gebruikt. Sommige standaarden, zoals NL Design System gaan al deze richting op.’ NL Design System is een verzameling van principes, handvatten, elementen, patronen en richtlijnen. Daardoor lijken de websites en applicaties van de overheid al meer op elkaar en weet de burger ook beter wat die kan verwachten. Ook de standaard DigiToegankelijk draagt hier een steentje aan bij.

Innovatieve ontwikkelplek

Het IT-vakgebied verandert eigenlijk continu en dat maakt het erg leuk om in te werken. Dat zie ik ook duidelijk om mij heen in de Dutch Innovation Factory’. Kennisnet zit tegenwoordig in de Dutch Innovation Factory. Dit is een broedplaats waar experts en studenten uit de IT-sector elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Zowel profit als non-profit. Initiatieven zoals de Dutch Innovation Factory verlagen de drempel om mee te doen in de IT-sector. Om van elkaar te leren. ‘En dat heeft weer een positief effect op de diversiteit op de werkvloer en de kwaliteit van de dienstverlening’.

Lees ook