Design sprint Domeinnaambeheer Rijk van start

Content

Samen met CIO-Rijk, DICTU en RDDI werken aan een Design sprint over Domeinnaambeheer Rijk.

 

Doel

Er is behoefte aan een centraal rijksbreed inzicht op domeinnamen en controle hierop. Door het groeiend aantal beheersaspecten en door kwaliteitsbewaking en compliance, is er tevens een behoefte de veelheid aan bronnen en systemen te voorzien van een centrale beheerapplicatie. De Design-sprint levert een visualisatie op van een deel van de toekomstige applicatie. Het concept wordt hiermee duidelijk en op basis hiervan kunnen vervolgbeslissingen gemaakt worden over het toekomstige design van de applicatie.

Mee doen?

Meer informatie via Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).