2017-03-02

Op 2 februari vierde het Forum zijn 10-jarig bestaan met een goedbezocht symposium. Op het programma stond een aantal inhoudelijke bijdragen, een paneldiscussie en het tekenen van de intentieverklaring Veilige E-mail Coalitie.
Van de middag zijn twee video-impressies gemaakt die beschikbaar zijn via de website van ECP.