Het Leveranciersmanifest

Content

Overheidsorganisaties zijn verplicht om bij aanschaf van ICT te kiezen voor standaarden van de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Dat betekent dat u als ICT-leverancier de 'Pas toe of leg uit'-standaarden in aanbestedingen van overheidsorganisaties vaak als eis zult tegenkomen. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat uw ICT-product of -dienst conform de relevante open standaarden werkt.

Andersom is de overheid afhankelijk van leveranciers voor het halen van de doelstellingen van interoperabiliteit in het algemeen en het realiseren van de Generieke Digitale Infrastructuur in het bijzonder. Dit werkt alleen als er voldoende leveranciers zijn die deze standaarden toepassen in hun producten en diensten.

Het Leveranciersmanifest

Als ICT-leverancier kunt het Leveranciersmanifest ondertekenen. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Wij vermelden uw bedrijfsnaam op deze website en (als u dit wenst) bij de lijst met pas-toe-of-leg-uit-standaarden. Hierdoor zien overheden die met de standaarden aan de slag moeten direct welke leveranciers daar ervaring mee hebben.
  • U kunt bij het offreren op overheidsopdrachten verwijzen naar het feit dat u dit manifest ondertekend heeft.
  • U draagt bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle leveranciers bij overheidsopdrachten.

De volledige tekst van het manifest luidt:

Wij bevorderen als leverancier de interoperabiliteit van de Digitale Overheid.

In de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van ICT-producten en ICT-diensten conformeren wij ons aan de open standaarden van het Nationaal Beraad.

  1. Wij gebruiken de lijst met verplichte standaarden. Op de website << website leverancier>> specificeren wij welke, voor de overheid verplichte, pas-toe-of-leg-uit -standaarden wij toepassen.
  2. Wij gebruiken waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen. Dit om verschillen bij implementatie van de verplichte standaarden te beperken
  3. Wij sluiten aan bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad. Bij de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van ICT-producten en ICT-diensten is dit het uitgangspunt.

Ondertekenen

Als u het Manifest wilt ondertekenen ontvangen wij graag:

  1. De naam van uw organisatie (zoals deze in het manifest opgenomen dient te worden)
  2. De naam en functie van de ondertekenaar (deze dient tekenbevoegd te zijn)
  3. Een link naar de plek op uw website waar u zo specifiek mogelijk toelicht hoe uw organisatie invulling geeft aan het manifest. Bijvoorbeeld door te beschrijven welke van de pas-toe-of-leg-uit-standaarden onderdeel zijn van uw producten en diensten en/of welke implementatieprofielen u toepast bij deze standaarden.

Op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen hebben, sturen we een exemplaar van het manifest per mail/post voor ondertekening en voegen we uw organisatie bij de ondertekenaars van de website.

Vermelding bij de standaarden

Naast vermelding op deze pagina is het mogelijk dat we uw bedrijfsnaam vermelden bij een aantal standaarden op onze lijst (met link naar uw website). U kunt bij maximaal 5 standaarden van onze ‘Pas toe of leg uit’ -lijst aangeven of u hierover expertise bezit. Die expertise moet dan duidelijk beschreven zijn op uw eigen website zodat duidelijk is hoe uw organisatie de standaard toepast en/of aanbiedt.

Meepraten over standaarden?

Het zou jammer zijn als dit bij een eenmalige exercitie blijft. Daarom zouden we graag uw expertise inzetten bij het toetsen van (nieuwe versies van) standaarden voor de pas-toe-of-leg-uitlijst met voor de overheid verplichte standaarden. Als u hier belangstelling in heeft benaderen wij u in het vervolg graag als er een standaard binnen uw expertiseveld getoetst wordt.

Aanvullende suggesties hoe overheid en bedrijfsleven elkaar op dit onderwerp verder kunnen versterken horen wij natuurlijk graag.
 

Wie heeft het Manifest al ondertekend?