Best scorende aanbestedingen 2022

Content

""

Jaarlijks onderzoeken we het gebruik van de 'Pas toe of leg uit'-standaarden. Zo ook in 2022. Een terugkerend onderdeel daarvan is het beoordelen van een steekproef aanbestedingen. Er zijn 67 aanbestedingen beoordeeld in totaal, waarvan 32 van Rijksoverheid en 35 van mede-overheden. Hier zijn de best scorende.

In een notendop

Deze zeven aanbestedingen verdienen extra complimenten, goed bezig!

Hieronder volgt per aanbesteding de toelichting.

Uitstekende uitvragen

Containermanagement en afvalinformatie voor inwoners (Gemeente Etten-Leur)

De gemeente Etten-Leur wil containermanagement en afvalinformatie voor haar inwoners. Daarvoor besteed ze volgende diensten aan:

  • data- en servicediensten waaronder (a) een Container Management Systeem, (b) een Servicepunt Afval voor de inwoners, (c) een Afval informatiewebsite met Inwoner Portaal afvalregistraties en (d) een Afval informatie App;
  • technische servicediensten, namelijk het ter onderhoud/vervanging/reparatie innemen, afvoeren, aanvullend leveren en uitzetten minicontainers van diverse inhoudsmaten, incl. chips (Restafval, GFT-afval en OPK-afval) en identificatiesticker,
  Gemeente Etten-Leur
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, Digitoegankelijk, DNSSEC, IPv6 & IPv4, PDF, DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE en StUF,
Toelichting beoordelaars Deze aanbesteding voldoet aan alle 13 relevante open standaarden van de PTOLU-lijst van Forum Standaardisatie.
Beoordeling Een complete uitvraag.

e-HRM systeem en ondersteuning (Gemeente Gorinchem)

De gemeente is voornemens om de opdracht te verstrekken voor
de levering, inrichting en het beheer van een nieuw e-HRM systeem (SaaS-oplossing). Daarnaast wenst de gemeente de volledige ondersteuning bij de implementatie en de koppelingen met de omringende applicaties. Vervolgens is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verzorgen van scholing, support en advies.

  Gemeente Gorinchem
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, DNSSECPDF, DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE, SAML en StUF
Toelichting beoordelaars Deze aanbesteding voldoet aan alle 12 relevante open standaarden van de PTOLU-lijst van Forum Standaardisatie.
Beoordeling Een hoge kwaliteit aanbesteding.

Zaaksysteem (Gemeente Heerde)

Met deze aanbesteding wil de gemeente een standaard ('off-the-
shelf') zaaksysteem en aanverwante applicatiefuncties verwerven met aanvullend een aantal specifieke koppelingen en diensten.

  Gemeente Heerde
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, DNSSEC,   DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE, IPv6 & IPv4 Digitoegankelijk8 en Digikoppeling
Toelichting beoordelaars Deze aanbesteding voldoet aan alle 14 relevante open standaarden van de PTOLU-lijst van Forum Standaardisatie.
Beoordeling Een complete uitvraag.

Gegevensdistributie en servicebus (Gemeente Heerhugowaard)

De gemeente is op zoek naar een applicatie Gegevensdistributie en Servicebus.

  Gemeente Heerhugowaard
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, DNSSEC,   DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE, IPv6 & IPv4 Digitoegankelijk en Digikoppeling
Toelichting beoordelaars Bij deze aanbesteding zijn exact dezelfde 14 open standaarden relevant als bij de vorige (van de gemeente Heerde). Ook hier zijn alle 14 relevante open standaarden uitgevraagd van de PTOLU-lijst van Forum Standaardisatie.
Beoordeling Een voorbeeldige aanbesteding.

Financieel systeem (Provincie Flevoland)

De provincie is voornemens een langjarige overeenkomst te sluiten
met een opdrachtnemer voor de vervanging van het financiële systeem inclusief
koppelingen middels een software as a service oplossing (SaaS).

  Provincie Flevoland
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, DNSSEC,   DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE, IPv6 & IPv4, SAML, ODF, PDF, NLCIUS, XBRL, Ades Baseline Profiles, Digikoppeling en Digitoegankelijk
Toelichting beoordelaars Bij deze aanbesteding zijn maar liefst 18 standaarden relevant, waarvan slechts twee niet gevraagd (Digikoppeling en Digitoegankelijk) van de PTOLU-lijst van Forum Standaardisatie.
Beoordeling Voorbeeldig, maar ook enkele standaarden gevraagd die niet relevant zijn.

Subsidiesoftware, klantportaal, zaakmanagement (Ministerie van SoZaWe)

De doelstelling van de aanbesteding is het contracteren van een betrouwbare, ervaren en kundige leverancier van softwarepakketten. Het contract met een leverancier moet leiden tot een geïmplementeerde en adequaat onderhouden
applicatie die alle subsidie uitvoeringsvarianten ondersteunt en wordt geïntegreerd in het dan bestaande ICT-landschap. De onderdelen van de applicaties zijn het klantportaal, zaakmanagement, relatiemanagement en documentmanagement.

  Ministerie van SoZaWe
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS, TLS, DNSSEC,   DKIM, DMARC, SPF, STARTTLS & DANE, IPv6 & IPv4, SAML, ODF, PDF, BWB, Digikoppeling en Digitoegankelijk
Toelichting beoordelaars Bij deze aanbesteding zijn maar liefst 16 standaarden relevant, waarvan slechts één niet gevraagd (Digikoppeling) van de PTOLU-lijst van Forum Standaardisatie.
Beoordeling Een voorbeeld van goede uitvraag.

Sociale Verzekeringsbank


Het doel van de aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener voor de levering van WAN- en internetconnectiviteit en aanverwante dienstverlening. De WAN- en internetverbindingen moeten veilig,
betrouwbaar en schaalbaar zijn en goede prestaties bieden.

  Sociale Verzekeringsbank
Relevante standaarden ISO 27001, ISO 27002, HTTPS en HSTS,TLS, DNSSEC en IPv6 & IPv4
Toelichting beoordelaars Bij deze aanbesteding zijn 6 standaarden relevant, waarvan allen uitgevraagd van de PTOLU-lijst van Forum Standaardisatie.
Beoordeling Een voorbeeld van goede uitvraag.

Bron

Forum Standaardisatie onderzoekt jaarlijks hoe er omgegaan wordt met het 'pas toe of leg uit'-beleid voor open standaarden. Het onderzoek heet de Monitor Open Standaarden. In het rapport beschrijven we onder andere de uitvraag bij aanbestedingen en het werkelijke gebruik van de standaarden in overheidsbrede voorzieningen. De informatie uit dit verhaal is gebaseerd op onderzoeksdata uit de Monitor open standaarden.

Zie ook

Documentatie-type