2019-11-21

Donderdag 21 november 2019, 13.00-16.45 uur

De Eenhoorn, Amersfoort (tegenover het station)

Waarom deze workshop?

We weten dat we alle online informatie digitaal toegankelijk moeten aanbieden. Iedereen moet mee kunnen doen, daar zijn we het over eens. Het verplichten van toegankelijkheid is makkelijk, maar hoe voeren we het uit? Hoe krijg je de hele organisatie zo ver dat iedereen toegankelijke documenten maakt? Hoe richt je de informatiesystemen zo in dat ze helpen om toegankelijk te publiceren? Wat doe je als je afhankelijk bent van derden die de informatie niet toegankelijk aanleveren?

In deze workshop laten verschillende organisaties van de overheid zien hoe zij het aangepakt hebben. De Algemene Rekenkamer, Inspectie van het Onderwijs, WRR, KOOP en Wigo4IT vertellen hoe zij digitale toegankelijkheid hebben ingebouwd in hun processen en hoe zij hun organisatie daarvan hebben doordrongen. En Nationaal Archief laat zien hoe duurzame toegankelijkheid en digitale toegankelijkheid 'by design' ingebouwd kunnen worden. Ook ontzenuwen we een aantal mythen over de wetgeving, bijvoorbeeld dat je alles vanaf dag één helemaal op orde moet hebben, of dat je een keurmerk voor digitale toegankelijkheid moet halen.

Programma

Tijdstip Onderwerp Organisatie
12:30 Ontvangst met broodjes  
13:00 Interactieve opening Forum Standaardisatie
13:30 Overheid, stop met PDF! Kritische keynote Open State Foundation
14:00 Korte pauze  
14:10 Parallelle sessie praktijkcases (ronde 1) diverse organisaties
15:10 Korte pauze  
15:20 Parallelle sessie praktijkcases (ronde 2) diverse organisaties
16:20 Plenaire discussie, conclusies en afsluiting diverse organisaties
16:45 Borrel  

In de paralelle sessies is er een keuze tussen 6 praktijkcases:

 

Organisatie Praktijkcase
Algemene Rekenkamer Wij vinden het belangrijk dat de resultaten van ons onderzoek op onze website toegankelijk zijn voor iedereen. Het uitgangspunt is: hoe zorgen we er in een vroeg stadium van het publicatieproces voor dat onze rapporten bij publicatie toegankelijk zijn? In de workshop laten we met praktische voorbeelden zien wat we hebben gedaan in techniek en vormgeving. Maar ook: hoe belangrijk het is om het organisatorisch goed te regelen.
Wigo4IT Wij laten zien hoe we het Edison portaal voor het aanvragen van uitkeringen digitaal toegankelijk maken.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De WRR publiceert studies en rapporten over uiteenlopende thema’s. Wij laten zien hoe je deze uiteenlopende informatie begrijpelijk, makkelijk vindbaar en in de juiste vorm kan publiceren door te starten bij de gebruikersbehoeften.

Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties KOOP publiceert alle officiële overheidsinformatie op de website www.overheid.nl. Wij laten zien hoe je informatie vindbaar en toegankelijk kan publiceren door te standaardiseren en onderscheid te maken tussen inhoud en verschijningsvorm.
Inspectie van het Onderwijs Digitale toegankelijkheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de websitebeheerders. Wij laten zien hoe je de hele organisatie bij digitale toegankelijkheid betrekt met trainingen, een interne awareness-campagne, en door werknemers van goede tools te voorzien.
Nationaal Archief Duurzame en digitale toegankelijkheid moet je niet aan de achterkant regelen, maar by design in je processen en tools inbouwen. Wij bespreken hoe je dit aanpakt en welke vragen de organisatie daarbij moet stellen.

Voor wie is deze workshop?

De workshop richt zich op Webredacteuren, Communicatiemedewerkers, Documentatiespecialisten, ICT-projectmanagers, Managers en andere geïnteresseerden uit de Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid, Waterschappen, Uitvoeringsorganisaties en ZBO's. Ook geïnteresseerden uit andere overheden en organisaties met een publieke taak (zoals Onderwijs, Zorg en Nutsbedrijven) zijn van harte welkom. U kunt kosteloos deelnemen aan deze workshop.

Aanmelden en contact

Aanmelden voor deze workshop kan met een e-mail aan info@forumstandaardisatie.nl. Als u zich aanmeldt, geef dan graag aan of u gebruik maakt van de lunch en/of de borrel. Met vragen kunt u terecht bij info@forumstandaardisatie.nl.