Forum Standaardisatie vergadert vijf keer per jaar. Op deze pagina vindt u van elke vergadering de agenda, het verslag en de overige vergaderstukken. Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) stelt op advies van het Forum Standaardisatie vast voor welke open standaarden in Nederland een ‘pas toe of leg uit’-regime geldt. Zie ook de webpagina van het OBDO. Een overzicht van de gerelateerde OBDO-stukken over Standaardisatie vindt u hier.

De oude vergaderstukken van het Nationaal Beraad (de voorganger van het OBDO) zijn bereikbaar via de website van de Digicommissaris en zijn publiekelijk toegankelijk via de Pleio-pagina van het Nationaal Beraad.

Publicaties van het Forum Standaardisatie staan op de pagina Publicaties.

Hulp nodig bij het vinden van een (vergader)stuk? Neem contact op met de secretaris van het bureau Forum Standaardisatie Joram Verspaget.