Forum Standaardisatie vergadert vijf keer per jaar. Op deze pagina vindt u van elke vergadering de agenda, het verslag en de overige vergaderstukken.

De oude vergaderstukken van het Nationaal Beraad zijn bereikbaar via de website van de Digicommissaris en zijn publiekelijk toegankelijk via Pleio. Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) neemt taken van het Nationaal Beraad over en komt sinds 8 maart 2018 bijeen.

Publicaties van het Forum Standaardisatie staan op de pagina Publicaties

Hulp nodig bij het vinden van een (vergader)stuk? Neem contact op met Joram Verspaget.
 

 

 

12 december 2018

10 oktober 2018