icoon tandwielen

Voorzieningen die overheidsorganisaties kunnen (her)gebruiken

Forum Standaardisatie beheert een lijst met (gestandaardiseerde) voorzieningen die overheidsorganisaties kunnen (her)gebruiken voor hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hergebruik van voorzieningen leidt tot besparingen en versnelt de realisatie van projecten. Hergebruik voorkomt dat meer partijen dezelfde oplossingen ontwikkelen.

Toetsing door Forum Standaardisatie

In 2014 is Forum Standaardisatie gestart met de Voorzieningenprocedure. Voorzieningen worden voorgedragen en uitgebreid getoetst. Na een grondige kwaliteitscontrole en consultatie met positief resultaat, wordt een voorziening opgenomen op de voorzieningenlijst van Forum Standaardisatie. Dit betekent dat de voorziening geschikt is voor brede inzet binnen de publieke sector. 

Voorzieningenlijst

De voorzieningenlijst van Forum Standaardisatie telt op dit moment 3 voorzieningen: MijnOverheid, eHerkenning en Digipoort. De rapportages met de toetsresultaten en evaluatie, die de basis vormden voor plaatsing op de lijst zijn hier beschikbaar:

Aanmelden voor toetsing

De beschrijving van de procedure, de intake en de toetsingscriteria zijn beschreven in de volgende documenten:

Andere analyses van voorzieningen

Met gebruikmaking van de toetsen en andere elementen van de voorzieningenprocedure, zijn ook enkele analyses van andere voorzieningen uitgevoerd. Deze toetsingen hadden niet plaatsing op de voorzieningenlijst als doel, maar verkenning van potentie en/of aandachtspunten. De resultaten van deze toetsingen zijn ook beschikbaar: