icoon kwaliteitszegel

Over hoe bestuurders, architecten en inkopers van ICT het openstandaardenbeleid goed kunnen toepassen (pas toe of leg uit)

Instructie Rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten

De instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten bepaalt dat bij de aanschaf van een ICT-dienst of ICT-product voor een toepassingsgebied dat voorkomt op de lijst die op de website www.forumstandaardisatie.nl is gepubliceerd, wordt gekozen voor een ICT-dienst of een ICT-product dat gebruikt maakt van een bij het desbetreffende toepassingsgebied vermelde open standaard. Hiervan kan worden afgeweken indien:
  • een dergelijke dienst of product naar verwachting onvoldoende mate wordt aangeboden;
  • onvoldoende veilig of zeker functioneert;
  • of andere redenen van bijzonder gewicht.

Goed toepassen of uitleggen

Bestuurders, architecten en inkopers hebben ieder een rol bij het uitvoeren van het openstandaardenbeleid. Forum Standaardisatie wil hierbij ondersteunen door in te gaan op vragen als:

  • Hoe veranker ik de keuze voor open standaarden in de interne processen?
  • Welke standaarden zijn voor mij relevant?
  • Hoe vraag ik een ICT-leverancier om relevante open standaarden?
  • Hoe controleer ik of ik de gevraagde standaarden daadwerkelijk heb gekregen?
  • Hoe verantwoord ik afwijking van de relevante standaarden?

Toepassen of uitleggen voor bestuurders 

Forum Standaardisatie heeft een handreiking gemaakt hoe organisaties op het gebruik van open standaarden kunnen sturen. Deze handreiking is in samenwerking met CIO’s van het Rijk geschreven. Het beschrijft hoe organisaties het openstandaardenbeleid kunnen inbedden in hun ICT-governance.

De handreiking bestaat uit 2 delen:

  1. Hoe geven CIO’s binnen hun organisatie sturing aan de implementatie van open standaarden (pdf, 355 KB) (odt, 248 KB)
  2. Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar (pdf, 571 KB) (odt, 609 KB)

Engelstalige versie van de handreiking: Governance of open standards (pdf, 1.3 MB)

Toepassen of uitleggen voor architecten 

Een architect is (mede)verantwoordelijk voor het toepassen van open standaarden in de organisatie. Hij maakt de keuze welke standaarden van de lijst relevant zijn. Informatie over de implementatie hiervan is te vinden in de lijst met open standaarden.

Ook in NORA (De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) zijn de standaarden van de lijst opgenomen. NORA bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid.

Toepassen of uitleggen voor inkopers  

Inkopers stemmen samen met de ICT-adviseur of -architect de behoefte af. Met het opstellen van de bestekteksten moet duidelijk worden welke standaarden relevant zijn. Forum Standaardisatie biedt inkopers een handreiking bij de uitvraag van open standaarden bij inkoop van ICT-diensten of ICT-produkten.

Meer hierover ook op de themapagina Inkoop van ICT-producten of ICT-diensten.