icoon kwaliteitszegel

Over hoe bestuurders, architecten en inkopers van ICT het openstandaardenbeleid goed kunnen toepassen (pas toe of leg uit)

Goed toepassen of uitleggen

Forum Standaardisatie ondersteunt het goed toepassen van het open standaardenbeleid. Beter bekend als 'past toe of leg uit'. Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld voor bestuurders, architecten en inkopers. Deze middelen assisteren bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe veranker ik de keuze voor open standaarden in de interne processen?
  • Welke standaarden zijn voor mij relevant?
  • Hoe vraag ik een ICT-leverancier om relevante open standaarden?
  • Hoe controleer ik of ik de gevraagde standaarden daadwerkelijk heb gekregen?
  • Hoe verantwoord ik afwijking van de relevante standaarden?

Door bestuurders 

Forum Standaardisatie heeft een handreiking gemaakt hoe organisaties op het gebruik van open standaarden kunnen sturen. Deze handreiking is in samenwerking met CIO’s van het Rijk geschreven. Het beschrijft hoe organisaties het beleid voor open standaarden kunnen inbedden, in hun ICT-governance.

De handreiking bestaat uit 2 delen:

  1. Hoe geven CIO’s binnen hun organisatie sturing aan de implementatie van open standaarden (pdf, 355 KB) (odt, 248 KB)
  2. Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar (pdf, 571 KB) (odt, 609 KB)

Engelstalige versie van de handreiking: Governance of open standards (pdf, 1.3 MB)

Door architecten 

Een architect is (mede)verantwoordelijk voor het toepassen van open standaarden in de organisatie. Hij maakt de keuze welke standaarden van de lijst relevant zijn. Informatie over de implementatie hiervan is te vinden in de lijst met open standaarden.

Ook in NORA (De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) zijn de standaarden van de lijst opgenomen. NORA bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid.

Door inkopers  

Inkopers stemmen samen met de ICT-adviseur of -architect de behoefte af. Met het opstellen van de bestekteksten moet duidelijk zijn welke standaarden relevant zijn. Forum Standaardisatie biedt inkopers een handreiking bij de uitvraag van open standaarden bij inkoop van ICT-diensten of ICT-produkten.

Meer hierover op de themapagina Inkoop van ICT-producten of ICT-diensten.