icoon kettingschakels

Over open standaarden in de basisregistraties.

Voor gegevensuitwisseling met basisregistraties zijn koppelvlakken nodig. Deze koppelvlakken zijn gebaseerd op verschillende open standaarden. Voor de basisregistraties noemen we deze verzameling standaarden de stelselstandaarden.

 

Stelselstandaarden overheid

Binnen de overheid worden verschillende berichtenstandaarden gehanteerd voor uitwisseling van gegevens. Dat kunnen sectorspecifieke standaarden zijn maar ook sectoroverstijgende zoals voor het transport. Daarnaast gebruiken basisregistraties in sommige gevallen ook nog hun eigen berichtspecificaties. Hierdoor hebben overheidsorganisaties met verschillende koppelvlak-standaarden te maken voor het gebruik van basisregistraties.

Binnen de Nederlandse overheid worden de volgende stelselstandaarden gebruikt: 

  • StUF (berichtenstandaard voor gemeenten en informatieketens waarin gemeenten opereren)
  • SuwiML (sectorspecifieke standaard voor het werk- en inkomendomein)
  • Geo-standaarden (voor uitwisseling van geografische gegevens)
  • Aquo (voor uitwisseling van watergegevens)
  • SIKB (voor uitwisseling van bodemkwaliteitgegevens)
  • Digikoppeling (de envelop voor uitwisseling van gegevens uit basisregistraties)

 

Rol Forum Standaardisatie 

Forum Standaardisatie adviseert om te komen tot generieke afspraken voor uitwisseling van berichten met basisregistraties. Daarvoor is het Federatief Overleg Gemeenschappelijke Afspraken voor Berichten (GAB) in het leven geroepen. Dit Federatief Overleg moet ervoor zorgen dat deze koppelvlakstandaarden zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd/hetzelfde worden. Meer informatie over GAB

 

Verwijzingen