Icoon stad

Verkenning naar Smart Cities

Steden ontwikkelen zich steeds meer als 'smart city', waarbij ze door de inzet van digitale technologie antwoorden proberen te vinden op diverse stedelijke uitdagingen. Ook standaardisatie vraagstukken spelen hierbij vaak een rol.

Wat is een Smart City

Gedreven door de toenemende digitale mogelijkheden ontwikkelen steden zich steeds meer als 'smart city'. Het begrip is echter ook een containerbegrip en er bestaan verschillende manier om de Smart City te definiëren, kenmerken zijn vaak wel:

  • Het gaat om het adresseren van publieke en maatschappelijke thema's;
  • Het gaat over ICT gebaseerde oplossingen en dan vooral om de inzet van nieuwe digitale technologie;
  • Er is een multistakeholder aanpak. Projecten worden dus vaak opgepakt in samenwerking met overheid, bedrijfsleven, burger en kennisinstellingen;
  • Ze zijn vaak in de vorm van experimenten die laten worden opgeschaald, bijvoorbeeld over mobiliteit, veiligheid of gezondheid.

Een interessant onderzoek over Smart Cities is de uitgebreide Europese studie 'Mapping Smart Cities in de EU'

Forum standaardisatie en Smart Cities

Het Forum Standaardisatie heeft december 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar wat 'Smart Cities' zijn, welke standaardisatieproblematiek daarbij een rol spelen en welke rol het Forum eventueel kan vervullen. Daarnaast heeft Forum in 2017 notitie geschreven over de Smart City in internationaal perspectief.

Op 21 november 2017 heeft het Forum Standaardisatie een Ronde Tafel bijeenkomst georganiseerd waar gesproken is over welke interoperabiliteitsproblemen worden gezien en wat het Forum Standaardisatie kan doen m.b.t. de Smart City. De resultaten hiervan zijn besproken tijdens de Forumvergadering van half december. Voor meer informatie lees het verslag van deze bijeenkomst en het Forumadvies.

Verder is het Bureau Forum Standaardisatie lid van het Standardization Advisory Group – Smart Cities en de Werkgroep Urban Platform van het NEN. In de WG Urban Platforms wordt gewerkt aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor Urban Platforms.