Publicaties

Door of in samenwerking met Forum Standaardisatie worden documenten gepubliceerd over interoperabiliteit en open standaarden. Variërend van verkenningen en rapporten tot adviezen en handreikingen. Hieronder een verzameling gesorteerd per thema. Door te klikken op de publicatie kunt u de pdf-versie downloaden. Een gedrukt exemplaar van de meeste publicaties is vaak ook aanwezig. Zolang de voorraad strekt kosteloos op te vragen bij Bureau Forum Standaardisatie.

Lijst verplichte open standaarden

Hieronder treft u de meest recente "Pas-toe-leg-uit" lijst aan met een overzicht van de huidige verplichte open standaarden en een handige checklist ter ondersteuning van uw werkzaamheden:

Checklist-verplichte-open-standaarden-mrt-2020.pdf

 

Magazines Forum Standaardisatie

Het Portfolio Magazine geeft weer wat Forum Standaardisatie doet en voor u kan betekenen.

Het Magazine Standaard Werken gaat over actuele praktijkvoorbeelden van standaardisatie in het algemeen en van open standaarden in het bijzonder. Dit magazine is ook in hard copy bij ons te bestellen voor op uw leestafel.

In de Magazines Monitor Open Standaarden aandacht voor het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van de open standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst. Er zijn inmiddels vier magazines:  2018, 2017, 2016 en 2015.

De Meting Informatieveiligheidstandaarden wordt ook in een magazine aangeboden: medio 2019, begin 2019, medio 2018, begin 2018, begin 2017 en medio 2016.

Hier vind u het totale overzicht aan digitale magazines van het Forum Standaardisatie.

Handreiking 'Vragen om open standaarden bij inkoop en aanbesteding van ICT-producten of -diensten'

Het doel van dit document is om inkoopadviseurs, opdrachtgevers en ICT-experts van aanbestedende diensten te ondersteunen in het goed uitvragen van Open Standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst bij aanbestedingen. Dit document biedt concrete suggesties en faciliteert daarmee ook het samenspel tussen deze partijen.

NB: Deze publicatie ondergaat eind 2019 een actualisatie wordt naar verwachting voor 1 april 2020 op deze website gepubliceerd.

fs-handreiking-vragen-om-open-standaarden-bij-inkoop.pdf

Handreiking ‘Web of App’

Alle zaken snel digitaal kunnen regelen met de overheid in 2017. Dat is het streven van de overheid. Maar welk kanaal gebruik je als overheid wanneer en voor wie? Een website of een mobiele app? Of misschien wel allebei? De handreiking ‘Web of App’ van Forum Standaardisatie biedt overheidsorganisaties een hulpmiddel voor deze keuze.

fs-handreiking-web-of-app.pdf

Handreiking ‘Verplichte richtlijnen websites en andere online middelen’

Voor websites en andere online middelen gelden verplichte richtlijnen die gericht zijn op veiligheid, bescherming persoonsgegevens, toegankelijkheid en transparantie. Ze vormen de minimumeisen voor oplevering van webproducten. Een aantal van de open standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst vallen hieronder. In deze factsheet zijn de verplichte richtlijnen voor rijkswebsites beschreven in een SMART eisenpakket voor aanbestedingen, en voor de toetsing ervan door opdrachtgevers en opdrachtnemers.

PDF-pictogramHandreiking-Verplichte-richtlijnen-websites-en-andere-online-middelen-def.pdf

Archief/ publicaties ouder dan 5 jaar

Standaardisatie

Over standaardisatie in het algemeen en digitale standaardisatie in het bijzonder heeft Forum Standaardisatie met ECP een publicatie ontwikkeld met de titel Standaardwerken, waarin verschillende best practices en succesverhalen van digitale standaardisatie uit verschillende sectoren zijn verzameld.

fs-standaardwerken-het-belang-van-verbinden.pdf

Interoperabiliteit

Op gebied van interoperabiliteit heeft Forum Standaardisatie in eigen beheer twee bundels met verschillende inzichten uitgebracht. Hieronder vindt u een link naar aparte pagina's op deze website over deze publicaties

file type icon fs-interoperabel-nederland-ebook.zip

Eerlijk zullen we alles delen, verkenningen naar interoperabiliteit, uit 2008

Een andere interessante bundel met wetenschappelijke publicaties over standaardisatie en interoperabiliteit is onderstaande publicatie van Erwin Folmer uit maart 2011:

State of the art on semantic standardization, interoperability & quality (PDF | 11,3MB)

Over interoperabiliteit binnen en tussen sectoren is onderstaande verkenning gemaakt in 2010 naar e-dossiers, verwijsindexen en registers:

verkenning-interoperabiliteit-binnen-en-tussen-sectoren.pdf

Over de governance (sturing) op interoperabiliteit heeft Forum Standaardisatie een verkenning laten uitvoeren. Onderstaand rapport uit 2009 is hiervan het resultaat:

fs-verkenning-fatsoenlijk-besturen.pdf

Open standaarden

In 2008 heeft Forum Standaardisatie opdracht gegeven aan jurist en filosoof Marjolijn Februari om een publicatie te schrijven met voorbeelden van standaarden in het dagelijks leven. Deze publicatie is uitgebracht in april 2008:

Variaties op de standaard, standaarden in brede en historische context

fs-variaties-op-de-standaard_2008.pdf

Over open standaarden en open source heeft Forum Standaardisatie een onderzoek laten doen naar ondersteuning van gewenste beleidsintensivering. Onderstaand rapport uit 2007 is hiervan het resultaat:

Open standaarden en open source

osos-onderzoek-osos.pdf

Adoptie, implementatie en gebruik

Over de adoptie van elektronisch factureren (e-factureren) heeft Forum Standaardisatie in oktober 2011 een publicatie gemaakt waarin direct betrokkenen hun kennis en ervaring op dit terrein hebben gedeeld met ons. Deze publicatie biedt inzicht in het rijk geschakeerde netwerk van partijen, belangen en oplossingen waarbinnen elektronisch factureren werkelijkheid wordt. U kunt de publicatie downloaden door het digitale bestand hieronder aan te klikken.

Nota Bene, de adoptie van elektronisch factureren

fs-nota-bene-de-adoptie-van-elektronisch-factureren.pdf

Internationale ontwikkelingen

In mei 2012 heeft Forum Standaardisatie een handreiking uitgebracht voor overheidsmanagers. Deze handreiking geeft de overheidsmanager handvatten om zijn weg te vinden in de internationale situatie van digitale standaardisatie. Door op onderstaande link te klikken kunt u deze handreiking downloaden.

Handreiking Grenzeloze Standaardisatie

fs-handreiking-grenzeloze-standaardisatie.pdf

Authenticatie en autorisatie

In januari 2012 heeft Forum Standaardisatie een speciale handreiking uitgebracht over de betrouwbaarheidsniveaus van verschillende authenticatiemiddelen van elektronische diensten. De publicatie is speciaal voor overheidsorganisaties met uitvoerende taken. In september 2014 werd de derde versie van deze handreiking gepubliceerd, zie onderstaande link.

Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus (versie 4)

fs-handreiking-betrouwbaarheidsniveus-v4.pdf

Hieronder staat de link naar de Engelse vertaling van de vierde versie van de handreiking.

Assurance levels for digital service provision (version 4)

Assurance-levels-for-digital-service-provision-v4.pdf