Icoon klembord

Forum Standaardisatie's halfjaarlijks onderzoek naar het gebruik van de standaarden voor internetveiligheid en informatieveiligheid. Is uw website up-to-date?

Forum Standaardisatie doet halfjaarlijks een meting van de implementatie van informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties.

Sinds 2015 biedt het Platform Internet Standaarden de mogelijkheid om via de website internet.nl domeinen te toetsten op het gebruik van internet- en veiligheidstandaarden die op de ‘pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie staan. In datzelfde jaar is Forum Standaardisatie gestart met een halfjaarlijkse meting van overheidsdomeinen op het voldoen aan deze standaarden.

Die metingen hebben ertoe geleid dat het Nationaal Beraad in februari 2016 de ambitie uitsprak deze standaarden versneld te willen adopteren. Dit betekent concreet dat voor deze standaarden niet het tempo van ‘pas-toe-of-leg-uit’ wordt gevolgd (i.e. wachten op een volgend investeringmoment en dan de standaarden implementeren) maar dat actief wordt ingezet op implementatie van de standaarden op de korte termijn.

IV-metingen

Om welke standaarden gaat het?

Het Nationaal Beraad heeft bovengenoemde afspraken gemaakt met betrekking tot de volgende standaarden:

 • DNSSEC: Domeinnaambeveiliging
 • TLS : Beveiligde verbinding
 • DKIM: Anti-Phishing
 • SPF: Anti-Phishing
 • DMARC: Anti-Phishing (rapportages) 

De kosten en inspanning die een organisatie moet investeren om aan deze standaarden te voldoen zijn overzichtelijk.

Om welke domeinen gaat het?

Het gaat om de volgende groepen met domeinen:

 • Domeinen die horen bij de deelnemers van het Nationaal Beraad
 • De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur.
 • De 25 best bezochte domeinen van Rijksoverheden (en uitvoerders)
 • De domeinen van de andere partijen die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het nationaal beraad, zoals:
 • Uitvoerders (de Manifestpartijen)
 • Gemeenten, Provincies en Waterschappen
 • Partijen die behoren tot Klein LEF