winkelwagen icoontje

Welke open standaarden zijn relevant in een aanbesteding en hoe kunnen ze goed uitgevraagd worden?

Overheden die  ICT-producten en -diensten van € 50.000 of meer aanschaffen, moeten om de relevante open standaarden vragen. Zo bepaalt de Instructie rijksdienst voor de aanschaf van ICT diensten en ICT producten. Ook overheidsorganisaties buiten het rijk zijn via bestuursakkoorden aan deze verplichting gebonden. Maar hoe wordt een open standaard goed uitgevraagd en welke open standaarden zijn relevant? Voor hulp bij het beantwoorden van deze- soms lastige vragen-  is er de handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop.

 

De handreiking biedt een  overzicht van mogelijk relevante CPV codes (Common Procurement Vocabulary), een overzicht van open standaarden gerelateeerd aan veel voorkomende aanbestedingen en voorbeeldbestekteskten bij een aantal open standaarden die vaak relevant zijn . De handreiking is getoetst en goedgekeurd door de Commissie Bedrijfsjuridisch Advies.

Naast de handreiking is er een beslisboom in ontwikkeling voor het bepalen welke standaarden verplicht zijn in een aanbesteding. De beslisboom is nog onder constructie en nog niet bijgewerkt met de laatste standaarden, maar kan wel al bekeken en getest worden : http://beslisboom.othersight.nl/content/beslisboom-ptlu

Bent u inkoper en wilt u meer weten? Voor advies op maat of een workshop kunt u contact opnemen met Désirée Castillo Gosker.Vind haar contactgevens in de kolom hiernaast.