winkelwagen icoontje

Welke open standaarden zijn relevant in een aanbesteding en hoe vraag je er om als inkoper?

Overheden die  ICT-producten en -diensten van € 50.000 of meer aanschaffen, moeten om de relevante open standaarden vragen. Zo bepaalt onder meer de Instructie rijksdienst voor de aanschaf van ICT diensten en ICT producten

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is op 18 april 2018 besloten dat ook mede overheden bij aanschaf van ICT moeten kiezen voor de relevante open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit lijst.

Maar hoe wordt een open standaard goed uitgevraagd en welke open standaarden zijn relevant? Voor hulp bij het beantwoorden van deze- soms lastige vragen-  is er de handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop.

 

Vragen om open standaarden bij inkoop biedt:
- standaarden gerelateerd aan  CPV codes (Common Procurement Vocabulary codes)
- standaarden gerelateeerd aan veel voorkomende aanbestedingen
- voorbeeldbestekteksten voor het uitvragen van een een paar veel voorkomende informatieveiligheidsstandaarden en standaarden voor document en (web) content

Bent u inkoper en wilt u meer weten? Voor advies op maat of een workshop kunt u contact opnemen met Désirée Castillo Gosker, zie de kolom hiernaast.