icoon factuur

Over de samenhang tussen de drie open standaarden voor e-factureren

E-factureren is het digitaal uitwisselen van facturen. Hiervoor zijn open standaarden ontwikkeld. Tussen deze standaarden bestaat samenhang. Dit betekent dat voor e-factureren de aanschaf en implementatie van meerdere standaarden nodig is.

E-factuurstandaarden

Forum Standaardisatie richt zich op standaarden voor het uitwisselen van digitale facturen op basis van eenduidige en erkende afspraken over syntax en semantiek. Voorbeelden van deze afspraken zijn standaarden als UBL en SETU. Forum Standaardisatie richt zich niet op:

  • gescande papieren facturen
  • facturen als tekst in een e-mail
  • gegenereerde pdf-documenten

3 pijlers

Het advies van Forum Standaardisatie aan overheden is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Gebruik in nieuwe situaties de UBL 2.1 standaard
  2. Is er in uw sector een al dominante standaard (zoals SETU in de uitzendbranche), gebruik dan die standaard
  3. Zorg dat alle e-facturen in ieder geval die elementen bevatten die beschreven worden in het Semantische Model e-Facturen (SmeF) en de opvolger NLCIUS

 

UBL

UBL (versie 2.x) is een veelgebruikte standaard binnen Europa. Binnen Nederland wordt deze standaard onder andere gebruikt in DigiInkoop. Dit is de centrale inkoopvoorziening van de Rijksoverheid.

Meer over UBL

SETU

SETU heeft de status 'pas toe of leg uit' en is ontwikkeld door grote uitzendorganisaties. Het is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard.

Meer over SETU

NLCIUS

NLCIUS is een nieuwe versie van Semantisch Model e-factureren en maakt voor overheid en bedrijfsleven duidelijk waar een e-factuur aan moet voldoen en wat er op een e-factuur moet staan, ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. NLCIUS vervangt vanaf juni 2018 daarmee SMeF wat door Logius is ontwikkeld en sinds 2013 op de lijst met standaarden met de status 'pas toe of leg uit' staat. 

Meer over NLCIUS

 

Verwijzingen