Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

XSD wordt gebruikt voor het beschrijven van op XML gebaseerde koppelvlakken voor gegevensuitwisseling

Nut en werking

Typering

Beschrijven van XML documenten

Nut

XSD is een aanvulling op XML-documenten. XML zelf is een open formaat met een heel simpele syntax, dat geen specifieke elementen voorschrijft. Specifieke structuren van XML documenten kan je met XML Schema (XSD) beschrijven. Hierdoor is beter te begrijpen waaraan XML-documenten moeten voldoen en hoe dit beschreven moet worden. Met XML Schema kan je bijvoorbeeld vastleggen dat een
precies één geboortejaar heeft. De interoperabiliteitswinst is daardoor meer begrijpelijkheid en geeft standaardisatie in XML-documenten. XSD zorgt daarmee voor een betere toepassing van XML. Doordat XML reeds is opgenomen op de lijst met open standaarden zal een opname van XSD complementair zijn aan de verdere ontwikkeling van XML en vice versa.

Werking

XML Schema Definition (XSD), versie 1.1, is een taal voor het beschrijven van de structuur van XML-documenten. XSD specificeert hoe elementen in een XML (Extensible Markup Language) document formeel te beschrijven. Hiermee kunnen deze documenten worden gespecificeerd en gevalideerd, bijvoorbeeld geautomatiseerd door XML-validatoren. XSD geeft hiervoor onder meer aan wat de elementen zijn van een XML-document, waar zij voorkomen en wat de kenmerken zijn waaraan ze moeten voldoen. Een XSD kan onder meer aangeven welke tags in een XML-document mogen voorkomen.

Detailinformatie

Volledige naam
XML Schema
Versie
XCD 1.1
Beheerorganisatie
W3C

Toepassing

Conformiteitstest

Online zijn er verschillende gratis tools te vinden die XML XSD valideren.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Aangezien de volwassenheid van de XSD aanzienlijk is en het een wezenlijke aanvulling is op de veelgebruikte XML-documenten is het een logische toevoeging voor op de lijst met de status ‘aanbevolen’. Op de lijst staan al verschillende XML ondersteunende of gebasseerde standaarden, het toevoegen van XSD zorgt daarmee voor een completer overzicht.

Datum van besluit
2016-11-15

Overig

Toelichting

De voornaamste relatie is er met de standaard XML. XSD zorgt voor een betere toepassing van XML door meer inzicht in de structuur van XML te geven. Er zijn enkele alternatieven voor XSD, zoals Relax NG en Schematron, die minder gebruikt worden.