Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Netwerk: voor het identificeren van informatie (bronnen)

Nut en werking

Typering

Netwerkprotocol voor identificatie van informatie

Nut

Een URN is een URI die slechts gebruikt wordt als een (unieke) naam, maar niets zegt over waar en hoe deze bron gevonden kan worden. Dit zorgt ervoor dat links persistent blijven

Werking

URN's verwijzen niet naar de fysieke plaats van een bestand op een server. Een URN verwijst naar een tabel ('name space') waarin de instelling op een generieke wijze bijhoudt welke bestanden zij beheert. Als een bestand wordt verplaatst, hoeft alleen de tabel aangepast te worden. Alle externe verwijzingen naar het bestand kunnen dan ongewijzigd blijven. Op deze wijze blijven links 'persistent'. Het gebruik van URN's vergt wel afspraken over dergelijke tabellen om beide eigenschappen te combineren: zowel persistente identificatie als permanente adressering. Diensten die deze eigenschappen kunnen combineren worden 'resolvers' of 'resolution services' genoemd. (bron: www.den.nl)

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Uniform Resource Names
Versie
RFC 2141
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om de URN als losse standaard te verwijderd van de lijst omdat deze al onderdeel is van de URI-standaard. Net zoals URL, zijn alle URN’s een specifieke vorm van URI’s. Wel is de URN (IETF-standaard RFC2141) niet komen te vervallen zoals bij URL. Maar aangezien de URN een onderdeel is in de URI standaard is het niet nodig om deze standaard als aparte standaarden op de lijst te laten staan.

Datum van besluit
2009-08-20