Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Netwerkprotocol voor identificatie van informatie

Nut en werking

Typering

Standaard voor de identificatie van online bronnen van informatie

Nut

URI's en IRI's zijn unieke verwijzingen naar digitale objecten. Identificatie aan de hand van een URI maakt interactie met verschillende bronnen van informatie via een netwerk (zoals het World Wide Web) mogelijk. De meest voorkomende vorm van een URI is het uniform resource locator (URL), vaak aangeduid als een webadres. 

Werking

Uniform Resource Identifier is een gestandaardiseerde manier om bronnen van informatie (webpages, tekst, afbeeldingen, etc.) op het Internet te identificeren. Een URI identificeert een bron van informatie ("resource") aan de hand van een hiërarchische beschrijving (reeks tekens) die meestal een locatie op een netwerk representeert. Internationalized Resource Identifier (IRI) is een standaard om bronnen (zoals webpagina’s, tekst en afbeeldingen) op het internet te identificeren, maar waarbij gebruik kan worden gemaakt van de internationale karakterset ISO 10646, waaronder Arabische, Hebreeuwse en Chinese karakters. IRI en URI zijn complementair, waarbij URI de minder brede ASCII-karakterset ondersteunt.

 

Een URI is specifieke vorm van een IRI – Internationalized Resource Identifier (RFC 3987 - 2005). Een URI maakt gebruik van alleen de ASCII-karakterset. Een IRI maakt gebruik van de universele karakter set conform Unicode/ISO 10646.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Uniform Resource Identifier
Versie
RFC 3986 en RFC 3987
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Hulpmiddelen

Meer informatie over URI's gaan naar: http://www.w3.org/TR/uri-clarification/

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om ook IRI bij de URI op de aanbevolen lijst te plaatsen omdat een URI is specifieke vorm van een IRI – Internationalized Resource Identifier (RFC 3987 - 2005). Een URI maakt gebruik van alleen de ASCII-karakterset. Een IRI maakt gebruik van de universele karakter set conform Unicode/ISO 10646. Daarnaast is de versie gewijzigd van de RFC 2396 uit 1998 naar  RFC 3986 uit 2005. De nieuwe versie van standaard URI RFC3986 is een uitbreiding op de vorige versie met o.a. IPv6, de grammaticaregels zijn versimpeld en meer geformaliseerd.

Datum van besluit
2016-11-15

Overig

Toelichting

URL en URN zijn een specifieke vorm van een URI.