Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Op een versleutelde manier; inloggen op een andere computer, op afstand commando's op de andere computer uitvoeren en het uitvoeren van andere network services tussen 2 netwerkcomputers, over een onbeveiligd netwerk.

Nut en werking

Typering

Versleuteld inloggen

Nut

Omdat SSH met encryptie werkt, is het voor eventuele afluisteraars, die de (internet)verbinding aftappen, zo goed als onmogelijk om wachtwoorden of commando's te achterhalen.

Werking

SSH-2 is een cryptografisch netwerk protocol dat het mogelijk maakt om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer, op afstand commando's op de andere computer uit te voeren via een shell en andere veilige network services tussen 2 netwerk computers te laten werken die via een secure channel over een onbeveiligd netwerk communiceren. 

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Secure Shell (SSH) protocol architecture
Versie
RFC 4251: 2006
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
Nee

Overig

Toelichting

FTP zorgt voor de uitwisseling van bestanden tussen computers. SSH zorgt vervolgens voor een veilige verbinding.