Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Databases

Nut en werking

Typering

Databasetaal

Nut

SQL is een taal voor een relationeel 'database management systeem' (DBMS). Met SQL kan je gegevens opgslaan, bewerken en ophalen in relationele databases.

Werking

Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van informatie in een relationele databank. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databankproducten worden gebruikt. Tegenwoordig wordt SQL vrijwel uitsluitend door tussenkomst van een applicatie gebruikt, waarbij dde applicatie een database met SQL benadert via bijvoorbeeld een application programming interface (API).

Detailinformatie

Volledige naam
Structured Query Language
Versie
2011
Beheerorganisatie
ISO

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is de versie van de standaard op de lijst aangepast, van de 2008 versie naar de 2011. De nieuwe versie van standaard SQL ISO/IEC 9075:2011 is uitgebreid met onder andere support voor temporal databases (timelining van opgeslagen data).

Uitstekend beheer
Nee
Datum van besluit
2009-05-20