Over de standaard

Beschrijving

Elektronische facturen

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

Het Semanitische factuurmodel is een standaard voor electronisch factureren. Het model geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven (gebruikers en ICT-aanbieders) over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden (specifiek voor de Nederlandse situatie).

Werking

De standaard beschrijft welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. Daarnaast bevat de standaard mappings van de gegevenselementen naar SETU (staat op de 'pas toe of leg uit' –lijst) en de internationale UBL standaard zoals UBL SI (Simpler Invoicing) en UBL OHNL. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij de mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk.

Trefwoorden
e-Facturering
Financiële administratie

Detailinformatie

Beheerorganisatie
NEN
Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Volledige naam
Semantisch Model e-Factuur
Version
2.0
Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in ICT-systemen voor elektronisch betalingsverkeer dienen de uitwisselingsberichten (denk aan UBL of HR-XML) te voldoen aan SMEF.

Implementatie

Toelichting

SMeF heeft tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt heteenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren.Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk. UBL wordt nu getoetst voor opname op de aanbevolen lijst met standaarden van Forum Standaardisatie.

Domein
E-facturatie en Administratie
Hulpmiddelen

Bij de beheerorganisatie NEN en TNO zijn hulpmiddelen te vinden over hoe de standaard te implementeren, hoe de standaard werkt en hoe de standaard wordt beheerd, ga hiervoor naar: https://smef-standaard.nl/

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

De verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) en de ontvangst hiervan door overheden.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector. Met uitzondering van vertegenwoordiging en van de Nederlandse overheid in het buitenland.

Datum van besluit
15-11-2016
Datum van aanmelding
21-04-2016

Adoptieadviezen

Advies aan beheerder

Forumadvies is nog niet vastgesteld

Inkoop

Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard sowieso relevant

 

Financieel /administratieve systemen
48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
48444100-3 Factureringssysteem
79999200-5 Factureringsdiensten