Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Voor de visualisatie van geografische informatie

Nut en werking

Typering

geografische informatie

Nut

De SLD standaard is een standaard voor visualisatie van geografische gegevens binnen het WMS protocol. 

Werking

SLD definieert een encoding die de WMS standaard uitbreidt waardoor het mogelijk is om door de gebruiker gedefinieerde symbolen en kleuren te gebruiken in geografische gegevens.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Styles Layer Descriptor
Versie
1.1.0
Beheerorganisatie
Open Geospatial Consort

Toepassing

Hulpmiddelen

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om SLD van de aanbevolen lijst te verwijderen omdat SLD is een optionele standaard die alleen werkt tezamen met WMS en WFS en het werkt niet voor andere geo-standaarden. Het is daarmee een te kleine en specifieke standaard. Verder is de huidige versie deprecated (op dit moment is er versie 1.1.0). Ook dekt SLD niet alle visualisatie, de standaard SE hoort hier ook bij. Net zoals de standaarden WMS en WFS staat SE niet op de lijst. Alleen SLD op de lijst hebben staan is niet consistent en geeft verwarring.

Uitstekend beheer
Nee
Datum van besluit
2009-08-20

Overig

Toelichting

Een Web Map Services (WMS) is een protocol voor het, via de standaard webbrowser, aanroepen van geo-kaarten gegenereerd uit een GIS databank.