Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Toepassingen betrokken bij giraal betalingsverkeer in Euro binnen de SEPA landen (inclusief binnenlands betalingsverkeer)

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector

Europese status
Ja

Nut en werking

Typering

Betalingsgegevens

Nut

De Europese Unie streeft naar een interne markt voor betalingsverkeer, zonder grenzen. De SEPA-standaarden zijn bedoeld om het giraal betalingsverkeer binnen Europa goed op elkaar af te stemmen (incl.binnenlands betalingsverkeer). De voordelen van de SEPA-standaarden zijn eenvoudigere internationale betalingen, ruimere overstapmogelijkheden naar andere (buitenlandse) banken en verhoogde kwaliteit van betalingsinformatie. 

Werking

De SEPA-standaarden beschrijven de semantiek en bedrijfsregels voor overboekingen en incasso’s. De standaard is succesvol geaddopteerd en wordt breed gebruik. Vanwege de verplichte en brede adoptie is opname op de lijst niet meer nodig.

Detailinformatie

Volledige naam
SEPA Credit Transfer Rulebook SEPA Direct Debit Rulebook
Versie
4.1
Beheerorganisatie
European Payments Council

Toepassing

Hulpmiddelen

Betaalvereniging Nederland heeft een Nederlands profiel ontwikkeld voor de SEPA-standaarden: “Implementation Guideline(s) for the Netherlands”.

 

In Europese regelgeving zijn voor SEPA interoperabiliteitseisen geformuleerd waarin met name de standaarden IBAN, BIC en ISO 20022 XML terugkomen. Dit is onder andere vastgelegd in de Europese verordening “tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009”.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Vanwege succesvolle adoptie is opname op de 'pas toe of leg uit'-lijst niet meer nodig. Vandaar dat standaard in april 2015 is verwijderd van de lijst.

Adoptieadviezen

Bij de opname op de "pas toe of leg uit"-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan:

  1. de bancaire sector om initiatief te nemen voor implementatieondersteuning en voor verdere standaardisatie;
  2. SEPA Nederland om operationele aspecten van de migratie te verbeteren en ervoor te zorgen dat ervaringen worden gedeeld.
  3. de Nederlandse overheid om de betrokkenheid van Nederland bij de (door-) ontwikkeling van de SEPA-standaarden te vergroten. Dit kan middels een afvaardiging van de Nederlandse overheid in het Stakeholder Forum of het voordragen van een Nederlands onafhankelijk lid in het Scheme Management Committee. Het ministerie van Financiën lijkt voor beide activiteiten de meest aangewezen partij.

Deze activiteiten zijn opgepakt en ingevuld.

Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding
2010-11-11
Datum van besluit
2015-04-22

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Deze standaard is inmiddels verwijderd van de lijst met standaarden ivm Europese wetgeving waardoor alle Europese lidstaten deze standaarden hebben geadopteerd.