Over de standaard

Beschrijving

Formaat documentpublicatie 

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

PDF 1.7 is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF 1.7 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt, bekeken of afgedrukt.

Werking

Een PDF v1.7 document bevat een complete beschrijving van de pagina's waaruit het document bestaat, inclusief tekst, fonts, afbeeldingen en opmaak. Het pagina beschrijvingsmechanisme van PDF 1.7 is doorontwikkeld uit het PostScript formaat dat vooral vroeger veel gebruikt werd als invoerformaat voor printers.

Trefwoorden
Documentformaat

Detailinformatie

Beheerorganisatie
ISO
Uitstekend beheer
Nee
Volledige naam
Document management -- Portable document format -- Part 1: PDF 1.7
Version
ISO 32000-1:2008
Waarvoor geldt de verplichting

Bij een investering in systemen en software waarbij niet- of beperkt-reviseerbare documenten worden aangemaakt, bewerkt, gepubliceerd of gearchiveerd (bijvoorbeeld office pakketten, multifunctionele printer-scanners of documentgeneratiesystemen).

Implementatie

Toelichting

Door de jaren zijn er verschillende versies van PDF gepubliceerd voor verschillende toepassingen. Daardoor heeft PDF meer dan één standaard.
PDF 1.7 is de meest recente versie van PDF die door ISO gepubliceerd is als open standaard (ISO 32000-1). PDF 1.7 is rijk aan features, en is daardoor geschikt om bijvoorbeeld audio en video in een document op te nemen. Voor duurzaam toegankelijke documenten kunt u echter beter PDF A1 of PDF A2 gebruiken, die ook op de 'pas toe of leg uit' lijst van het Forum Standaardisatie staan.

Domein
Document & (Web)Content
Leveranciers

De volgende leveranciers hebben het leveranciersmanifest ondetekend en geven aan expertise m.b.t. deze standaard te bezitten:

Gouwit

Hulpmiddelen

Forum Standaardisatie heeft samen met NOiV de Handreiking Open Documentformaten gepubliceerd.

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Het uitwisselen en publiceren van niet- of beperkt-reviseerbare documenten, waarbij duiding van oorsprong of functierijkheid onderdeel zijn van het document en waarbij PDF/A-1 als standaard niet kan worden ingezet.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Toelichting bij opname

PDF A1 en PDF A2 zijn duurzaam toegankelijker formaten dat PDF 1.7 en het gebruik van PDFA1 of PDF A2 verdient daarom de voorkeur boven PDF 1.7.
PDF 1.7 dient alleen gebruikt te worden als de functionalitieit van PDF A1 of PDF A2 niet afdoende is voor de beoogde toepassing.

Datum van besluit
18-11-2009
Europese status (MSP)
Ja

Inkoop

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal PDF 1.7 met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

 • 48000000-8 Software en informatiesystemen
 • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
 • 30232100-5 Printers en plotters
 • 48773000-7 Printersoftware-faciliteiten
 • 48824000-0 Printerservers
 • 30216110-0 Scanners voor computergebruik
 • 48318000-0 Scannersoftware
 • 79999100-4 Scanningsdiensten