Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Het vastleggen van rijke en complexe kennis voor ontsluiting door computers, om de samenhang van die kennis te controleren of impliciete kennis expliciet te maken.

Nut en werking

Typering

beschrijvingstaal semantisch web

Nut

OWL zorgt voor het verbinden van ontologiën die gebruikt worden binnen verschillende domeinen. Met OWL wordt de verbinding tussen deze domeinen duidelijk. Hierdoor is het mogelijk om verschillende datasets aan elkaar te koppelen waarover analyses gemaakt kunnen worden. Aangezien deze standaard voortborduurt op het verbinden van andere standaarden zoals RDF en SKOS (Simple Knowledge Organization System) en deze samenbrengt vanuit semantisch oogpunt, is de operabiliteitswinst ook uit te drukken in de meerwaarde voor deze standaarden.

Werking

Web Ontology Language (OWL), is een databeschrijvingstaal voor het semantisch web en is dé standaard voor semantische modellen in Linked Data toepassingen. OWL wordt toegepast bij het delen van ontologiën en het vastleggen van rijke en complexe kennis voor ontsluiting door computers. Het doel hiervan is om de samenhang van die kennis te controleren of om impliciete kennis expliciet te maken. OWL-documenten, bekend als ontologieën, kunnen worden gepubliceerd op het World Wide Web en kunnen verwijzen naar andere OWL ontologieën. OWL-talen worden gekenmerkt door formele semantiek en zijn gebaseerd op de W3C XML-standaard voor objecten RDF (Resource Description Framework).

Detailinformatie

Volledige naam
Web Ontology Language
Versie
OWL 2
Beheerorganisatie
W3C

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Hoewel standaarden als RDF, RDFS en SKOS een basis leggen voor een ontologie zijn de mogelijkheden nog beperkt. OWL maakt het mogelijk om gestructureerde en webgebaseerde ontologieën te definiëren. OWL biedt hierdoor mogelijkheden om eigenschappen en klassen te beschrijven. OWL maakt hierbij gebruik van de RDF- en RDFS-ordening.

Datum van besluit
2016-11-15

Overig

Toelichting

RDF: RDF staat op de aanbevolen lijst en is een algemene abstracte informatiestructuur. OWL zorgt er door de verbinding van onderzoeksdomeinen voor dat RDF deze domeinen kan gebruiken om meer metadata gegevens te kunnen toevoegen vanuit de verbinding van deze domeinen. OWL is hiermee een verlengstuk van RDF en deze standaarden complementeren elkaar. RDF kent meerdere standaarden die bijdragen aan de standaard:
- RDFS (Research Description Framework Schema): bestaat uit een set aan klassen die voor structuur zorgen binnen RDF.
- RDFa (Research Description Framework in Attributes): geeft binnen RDF een specificatie van attributen om metadata gegevens in webdocumenten op te nemen (zie paragraaf 4.2).
- SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language): is de RDF zoektaal die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen middels zoekopdrachten.

 

SKOS: SKOS staat op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. SKOS richt zich op niet-geformaliseerde kennissystemen, terwijl de vocabulaires van OWL onderdeel zijn van een geformaliseerd kennissysteem. Hierdoor sluiten zij bij elkaar aan en zijn beide standaarden van belang voor de relaties tussen waardenlijsten.