Over de standaard

Lijst status
Aanbevolen

Uitleg

Nut

Message Transmission Optimization Mechanism of kortweg MTOM is een methode om op efficiënte wijze binaire data naar en van webservices te versturen.

Werking

MTOM wordt gebruikt voor het efficiënt verzenden van grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld attachments) in SOAP-berichten. MTOM wordt bijvoorbeeld gebruikt in Digikoppeling in combinatie met WUS, in de online registratie bij KvK, en het Aktenverkeer met Notarissen. Hiernaast wordt verwacht dat het uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties nog meer relevant wordt wanneer brondocumenten worden uitgewisseld tussen basisregistraties.

Trefwoorden
Informatiemanagement
Internet

Detailinformatie

Beheerorganisatie
W3C
Volledige naam
SOAP Message Transmission Optimization Mechanism
Version
MTOM januari 2005, (voor SOAP versie 1.2)

Implementatie

Toelichting

Met betrekking tot Digikoppeling wordt MTOM slechts gebruikt voor attachments in combinatie met WUS. Met betrekking tot SOAP maakt MTOM het mogelijk om efficiënter de binary data van grote bestanden in een SOAP-request (aanvraag) of response (reactie) te plaatsen.

Domein
Internet & Beveiliging

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Het verzenden van grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld attachments) in SOAP-berichten.

Datum van besluit
2013-10-04