Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Het coderen van landen namen voor gegevensopslag en uitwisseling.

Nut en werking

Typering

Codes voor landnamen

Nut

ISO 3166-1:2006 is een overzicht van codes voor de weergave van landnamen en hun onderverdelingen. 

Werking

De norm legt alle landen van de wereld vast met unieke tweeletterige (alpha-2) landcodes, drieletterige (alpha-3) landcodes en driecijferige (numeric-3) landcodes.
Voorbeeld: Nederland – NL – NLD – 528. De landencodes worden zowel nationaal als internationaal breed gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld de tweede kolom (twee letters) gebruikt als Internet top level Domain — met uitzondering van de code van het Verenigd Koninkrijk, waar als top-level UK gebruikt wordt, en de Verenigde Staten, waar voornamelijk .COM, .NET, .ORG, .GOV, .INT en .MIL worden gebruikt.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
SO 3166-1:2013, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country codes
Versie
ISO 3166-1:2013 Landcodes
Beheerorganisatie
ISO

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

In Nederland worden minstens vijf verschillende lijsten met landencodes binnen de overheid gebruikt. (Het ministerie van defensie gebruikt bijvoorbeeld, net als de NATO, STANAG 1059).
Gelet op de verschillende contexten waarin de lijsten gebruikt worden is het onwaarschijnlijk dat gebruikers van één van de lijsten kunnen overstappen op de andere lijst. Gebruikers moeten zelf bepalen welke lijst voor hen het meest bruikbaar is. De lijsten die het meest worden ingezet zijn gebaseerd op ISO3166-1. 

Oorspronkelijk getoetst zijn de 2006 versies. Deze zijn ingetrokken en vervangen door de 2014 versie. November 2016 is dit ook besloten in het Forum en Nationaal Beraad. Hier wordt dan ook naar verwezen via de specificatiedocumentatie. De nieuwe versie van standaard ISO3166 is een uitbreiding op de vorige versie met nieuwe landen.

 

Datum van besluit
2013-10-04