Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Voor het centraal publiceren van vergunningen via overheid.nl

Nut en werking

Typering

Publiceren van vergunningen

Nut

Met het IPM publiceert u uw vergunningen op uw eigen website. Hierdoor worden alle verleende vergunningen via internet doorzoekbaar via één centrale zoekmachine op http://www.overheid.nl/

Werking

Het Informatie Publicatie Model ‘xyz’ (IPM) beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van informatie over ‘xyz’ op internet en bevordert daarmee de vindbaarheid van dienst of product ‘xyz’. Voorbeelden zijn Samenwerkende Catalogi en Vergunningen (beheer is in handen van KOOP). Het IPM beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen.

Detailinformatie

Volledige naam
Informatie Publicatie Model Vergunningen
Versie
4.0

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om de standaard van de aanbevolen lijst te verwijderen. IPM is namelijk een onderdeel van een Contentmodel en beschrijft het component 'Structuurmodel'. Het is daarmee te weinig een generieke standaard. Verder wordt IPM als zodanig niet als open standaard beheerd (dit betreft niet de afzonderlijk contentmodellen). De standaard voldoet daardoor niet (meer) aan de criteria voor opname op de lijst aanbevolen standaarden.

Uitstekend beheer
Nee
Datum van besluit
2009-08-20

Overig

Toelichting

OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard): standaard voor het beschrijven van metadata van informatie van de Nederlandse Overheid op internet. In IPM zijn een aantal metadatavelden gegroepeerd in een toepassingsprofiel.