Status

Lijst status
In behandeling
Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Nut en werking

Typering

Geografische informatie

Nut

GeoPackage biedt een veel compactere bestandsuitwisseling dan de GML-gebaseerde uitwisselbestanden. In sommige gevallen is het van belang dat het uitwisselformaat validatie mogelijk maakt. In zo’n geval is GML (en de bijbehorende xsd-schema’s) geschikt. In andere gevallen gaat het slechts om het doorgeven van de geografische informatie en zijn de volgende zaken juist meer van belang: performance, bestandsgrootte en ondersteuning in software.

Werking

GeoPackage is een op SQLite (een databasemanagementsysteem) gebaseerd standaard waarmee geografische informatie uitgewisseld kan worden. Op dit moment staat alleen Geography Markup Language (GML)  op de 'pas toe of leg uit'-lijst (in de set Geo-standaarden ) voor deze uitwisseling. GeoPackage wordt zeer breed ondersteund in geografische software , ook in een aantal binnen de overheid veelgebruikte pakketten die traditioneel minder goede ondersteuning bieden voor GML. Hiermee lost GeoPackage drie concrete problemen bij bestaande gebruikers op:
1. Data-omvang: moderne datasets als de Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn zó gedetailleerd dat bestandsomvang een probleem gaat vormen bij het kunnen importeren van data in softwaresystemen.
2. Onvolledige ondersteuning in veelgebruikte software: een aantal dominante spelers ondersteunt andere standaarden slechts beperkt. Dit veroorzaakt dagelijks problemen bij Nederlandse overheden die met geografische data uit onder andere de geo-basisregistraties willen werken.

Detailinformatie

Volledige naam
GeoPackage
Versie
1.2.1
Beheerorganisatie
Geonovum

Toetsingsinformatie

Datum van aanmelding
2019-04-16