Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

ETSI 119 312 wordt toegepast bij het digitaal ondertekenen van een document of transactie.

Nut en werking

Typering

Digitale handtekening

Nut

De standaard is van belang voor het waarborgen van de authenticiteit van een document via het toevoegen van een digitale handtekening.

Werking

De ETSI TS 119 312 standaard definieert algoritmes en sleutellengtes. De algoritmes worden gebruikt voor het plaatsen van een hash over een document of transactie, en is de eerste stap naar de digitale ondertekening van een bericht. Daarnaast beschrijft de standaard andere aspecten zoals algoritmen en methoden voor 'Signature schemes' , 'Key pair generation' en 'Random number generation'. Binnen Nederland is deze standaard een onderdeel van PKI Overheid.

Detailinformatie

Volledige naam
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms
Versie
v1.1.1 (2014-11)
Beheerorganisatie
ETSI

Toepassing

Community

ETSI TS 119 312 is een onderdeel van PKI Overheid. De standaard wordt internationaal ondersteund door onder andere Deutsche Telekom AG, SNG, Telenor en Uninfo.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Oorspronkelijk stond de standaard ETSI TS 102 176-1 voor digitale handtekeningen op de lijst aanbevolen standaarden.

ETSI 119 312 vervangt ETSI TS 102 176-1 met aanpassingen naar aanleiding van de laatste stand van zaken van cryptografie. Zo wordt ‘Whirlpool’ (een cryptografie techniek) in ETSI TS 119 312 niet meer aanbevolen en is het Secure Hash Algorithm SHA-512 vervangen door SHA-512/256.

ETSI 119 312 sluit beter aan op de eisen uit de Europese eIDAS verordening en de daarin genoemd standaarden voor gekwalificeerde digitale handtekeningen zoals de Ades Baseline Profiles.In 2014 werd de eIDAS verordening van kracht met als doel een Europees vertrouwenstelsel te bouwen waarbinnen lidstaten elkaars identificatiemiddelen wederzijds kunnen vertrouwen voor grensoverschrijdende overheidsdienstverlening. 

 

Datum van aanmelding
2016-10-28
Datum van besluit
2017-05-09