Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van twee koppelvlakstandaarden:

  • DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen
  • DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen

 

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en instellingen uit de publieke sector.
 
Het werkingsgebied van de standaard is bedoeld voor intersectoraal verkeer en verkeer met basisregistraties en kent geen verplichting binnen sectoren. Het Forum is wel van mening, dat gebruik binnen sectoren ook aanbevelenswaardig is en roept de beheerder van de standaard dan ook op dit gebruik te promoten.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

veilige berichtuitwisseling

Nut

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden.

Werking

Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. 

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer: 

  1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. 

Aan versie 2.0 van Digikoppeling is o.a. de specifiactie voor grote berichten toegevoegd, de mogelijkheid om attachments toe te voegen en om security op berichtniveau toe te passen.

Detailinformatie

Volledige naam
ebMS WUS zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling (voorheen OSB)
Versie
1.0
Beheerorganisatie
Logius

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Deze versie is vervangen door versies 2.0 en 3.0 

Datum van besluit
2009-05-20

Overig

Toelichting

Deze versie is inmiddels vervangen door versie 2.0 van de standaard