Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Datum en Tijd

NEN-ISO 8601:2005

Datum en tijd

ISO

Aanbevolen

EML_NL

1.0

Verkiezingsgegevens

Kiesraad

Verplicht (pas toe leg uit)

iCalendar

Nov 1998

Kalendergegevens

IETF

Aanbevolen

ISO 3166-1

ISO 3166-1:2013 Landcodes

Codes voor landnamen

ISO

Aanbevolen

Stosag

1.0

Afvalinzameling- en verwerking

STOSAG / NVRD

Archief