Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

FTP

RFC 959

Bestandsuitwisseling

IETF

Aanbevolen

MTOM

MTOM januari 2005, (voor SOAP versie 1.2)

W3C

Aanbevolen

NEN-ISO/IEC 27001

NEN-ISO/IEC 27001:2013

Managementsysteem voor informatiebeveiliging

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NEN-ISO/IEC 27002

NEN-ISO/IEC 27002:2013

Richtlijnen en principes voor informatiebeveiliging

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NTP

4

synchroniseren van tijd

IETF

Aanbevolen