Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Stosag

1.0

Afvalinzameling- en verwerking

STOSAG / NVRD

Archief