Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Aquo-standaard

Aquo 2019-06

Watermanagement informatie

Informatiehuis Water

Verplicht (pas toe leg uit)

BWB

1.3.1

Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

CMIS

1.0

Content-uitwisseling tussen CMS-/DMS-systemen

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

COINS

2.0

BIM uitwisselingsstandaard

BIM Loket

Verplicht (pas toe leg uit)

CSS

2.1

Website opmaak

W3C

Aanbevolen

DHCP

35490

Toewijzing netwerkadressen

IETF

Aanbevolen

Digikoppeling

Veilige berichtenuitwisseling

Logius

Verplicht (pas toe leg uit)

Digikoppeling 1.0

1.0

veilige berichtuitwisseling

Logius

Archief

EML_NL

1.0

Verkiezingsgegevens

Kiesraad

Verplicht (pas toe leg uit)

Geo-Standaarden

Zie 'Toelichting bij Opname'

Geografische informatie

Geonovum

Verplicht (pas toe leg uit)

IFC

2x3 TC1

Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen

BuildingSMART

Verplicht (pas toe leg uit)

JCDR

1.0

Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

NEN-ISO/IEC 27001

NEN-ISO/IEC 27001:2013

Managementsysteem voor informatiebeveiliging

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NEN-ISO/IEC 27002

NEN-ISO/IEC 27002:2013

Richtlijnen en principes voor informatiebeveiliging

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NLCS

4.1

2D tekenstandaard

BIM Loket

Verplicht (pas toe leg uit)

NLRS

2.5.2

Uitwisseling van bouwinformatie

Stichting Revit Standards

Aanbevolen

NTA9040

NTA 9040-1: Regelhulp, NTA 9040-2: Aanvraag en rapportage, NTA 9040-3: Toezicht

Ondernemingsdossier

NEN

Archief

ODF

1.2

Format documentbewerking

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

PDF/UA

ISO14289-1:2014

Formaat documentpublicatie 

ISO

Aanbevolen

SAML

2.0

Authenticatie en autorisatie

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

Secure Software Development

2.0

Ontwikkeling van veilige software

 

 

CIP

Archief

SETU

Zie toelichting bij opname

Inhuur van flexibele arbeidskrachten

SETU

Verplicht (pas toe leg uit)

SIKB0101

14.0.0

Bodeminformatie

SIKB

Verplicht (pas toe leg uit)

SIKB0102

4.1.0

Archeologische informatie

SIKB

Verplicht (pas toe leg uit)

Stosag

1.0

Afvalinzameling- en verwerking

STOSAG / NVRD

Archief

StUF

laatste

Uitwisseling administratieve overheidsgegevens

VNG Realisatie

Verplicht (pas toe leg uit)

VISI

1.4

Bouwprocesinformatie

CROW

Verplicht (pas toe leg uit)

WDO Datamodel

3.3

Douane-informatie

Wereld Douane Organisatie

Verplicht (pas toe leg uit)

Webrichtlijnen

2.0

Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)

Logius

Archief

WPA2 Enterprise

Versie 2 (802.11)

Beveiligde WiFi-netwerken

IEEE-ISTO

Verplicht (pas toe leg uit)