Zie hier de open standaarden die van de lijst verwijderd zijn of op een andere manier archiefwaardig.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Stosag

1.0

Afvalinzameling- en verwerking

STOSAG / NVRD

Archief