2017-11-23

De workshop ‘toegankelijke en duurzame PDF’ op 23 november 2017 in het Jaarbeursgebouw te Utrecht was druk bezocht.  Dit initiatief kwam voort uit de groeiende vraag om ondersteuning bij het publiceren van toegankelijke en duurzame PDF door de overheid.  Toegankelijkheid van overheidswebsites en de daarop gepubliceerde documenten wordt een wettelijke verplichting in 2018.

De 80 deelnemers aan de workshop kwamen vanuit alle lagen van de overheid, waaronder de Tweede Kamer, gemeenten (Alphen a/d Rijn, Amstelveen, Noordoostpolder, Vught, Winterswijk, Woerden), provincies (Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland), rijksoverheid (MinBZK, MinDef, MinEZK, MinJenV), uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Kadaster, RDW, RVO, Algemene Rekenkamer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Logius, PIANOo, ICTU) en een onderwijsinstelling (Windesheim).

Kristian Mul van Logius lichtte de wettelijke verplichtingen rondom overheidsinformatie toe.

Iacobien Riezebosch en Bram Duvigneau van Firm Ground gingen in op de technische aspecten van PDF en toegankelijkheid.

Han Zuidweg van het Bureau Forum Standaardisatie liet in een practische sessie zien hoe je met bestaande kantoorsoftware toegankelijke PDF/A documenten produceert.

Peter van Grieken van Frozen Rockets beschreef hoe toegankelijkheid en bruikbaarheid ‘by design’ worden ingebouwd.

En Marc van de Graaf (MinAZ DPC) presenteerde de documentpublicatie policy van het platform rijksoverheid online (PRO), dat nu alleen nog documenten in open standaardformaten toelaat.

In 2018 onderneemt Forum Standaardisatie vervolgacties om te voldoen aan de groeiende vraag naar adoptieondersteuning op het gebied van digitale toegankelijkheid. De open source PDF crawler en analyser die dit jaar gebouwd is in beta versie, staat  online als documentcheck.org. Deze kunt u zelf uitproberen.