2016-11-03
csm_Groepsfoto_leveranciers_medium_fotograaf-PaulRidderhof_160ebce5f1.jpg

Leveranciers die willen laten zien dat zij overweg kunnen met open standaarden in hun ICT-producten en –diensten kunnen hiervoor wederom het Leveranciersmanifest Open Standaarden ondertekenen. Net als vorig jaar vindt het tekenmoment onder toeziend oog van Digicommisssaris Bas Eenhoorn plaats op het ECP-jaarcongres, dit jaar op 17 november in de Fokker-terminal te Den Haag. [Bijwerking 17/10/2016, Bas Eenhoorn is helaas verhinderd en zal worden vervangen door Hans van der Stelt, directeur van Bureau Digicommissaris]

Open standaarden verplicht
Overheidsorganisaties zijn verplicht om bij aanschaf van ICT-producten en -diensten te kiezen voor open standaarden van de 'pas toe of leg uit'-lijst. Dat betekent dat u als ICT-leverancier de 'pas toe of leg uit'-standaarden in aanbestedingen van overheidsorganisaties vaak als eis zult tegenkomen. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat uw ICT-product of -dienst conform de relevante open standaarden werkt.

Waarom een leveranciersmanifest?
De overheid is afhankelijk van leveranciers voor het halen van de doelstellingen van interoperabiliteit in het algemeen en het realiseren van de Generieke Digitale Infrastructuur in het bijzonder. Dit werkt alleen als er voldoende leveranciers zijn die de verplichte open standaarden toepassen in hun ICT-producten en -diensten.

Wat heeft uw organisatie eraan?
U kunt bij het offreren op overheidsopdrachten verwijzen naar het feit dat u dit manifest heeft ondertekend. Uw bedrijfsnaam staat vermeld op de website van het Forum Standaardisatie en als u dat wenst bij de lijst met ‘pas toe of leg uit’-standaarden (bij maximaal vijf standaarden). Tot slot draagt u bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle leveranciers bij overheidsopdrachten.

Wat moet u doen om het manifest te ondertekenen?
Als uw organisatie het manifest op het ECP-congres wil ondertekenen, mailt u aan forumstandaardisatie@logius.nl:

  1. de bevestiging dat uw organisatie op 17 november het Manifest zal ondertekenen en overhandigen aan Digicommissaris Bas Eenhoorn (met fotomoment).
  2. de naam van uw organisatie zoals deze op het Manifest dient te worden opgenomen.
  3. de naam en functie van de ondertekenaar (deze dient tekenbevoegd te zijn).
  4. de URL van uw website waarnaar vanaf onze site kan worden verwezen. Het gaat hier om de URL van de plek op uw website waar u toelicht hoe uw organisatie specifiek invulling geeft aan het Manifest. Bijvoorbeeld door te beschrijven welke van de ‘pas toe of leg uit’-standaarden onderdeel zijn van uw producten en diensten en/of welke implementatieprofielen u toepast bij deze standaarden.

Daarnaast kunt u aangeven of u uw bedrijfsnaam vermeld wilt hebben bij een aantal standaarden op onze ‘pas toe of leg uit’-lijst. U kunt hiervoor bij maximaal vijf standaarden van onze ‘pas toe of leg uit’ -lijst aangeven of u echte expertise bezit met betrekking tot die standaarden. Die expertise moet dan duidelijk beschreven zijn op uw eigen website. Bezoekers van www.forumstandaardisatie.nl die meer willen weten over de (toepassing) van die standaard kunnen dan lezen hoe uw organisatie de standaard toepast en/of aanbiedt.

Mocht uw organisatie niet in de gelegenheid zijn om het manifest op 17 november live te ondertekenen, dan horen wij dat ook graag. Desgewenst kunnen wij u dan een blanco versie ter ondertekening toesturen.  Een voorbeeld van het manifest vindt u op https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/atoms/files/Leveranciersmanifest_blanco.pdf

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met forumstandaardisatie@logius.nl

Leveranciersmanifest: https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/open-standaarden-voor-leveranciers
Jaarcongres ECP 2016: https://www.jaarcongresecp.nl