2019-05-06

Het Forum Standaardisatie nodigt experts uit om te helpen met het toetsen van nieuw aangemelde standaarden voor de lijst open standaarden.
Als expert neemt u deel aan een expertbijeenkomst en draagt u bij aan het tot stand komen van het expertrapport voor de betreffende standaard.
Het betreft de volgende standaarden:

• GeoPackage (voor in de set Geo-Standaarden): een bruikbare standaard voor uitwisseling van geografische informatie, o.a. in de context van het stelsel van (geo)basisregistraties.
• GWSW: een standaard voor eenduidig uitwisseling en hergebruik van gegevens in het stedelijk waterbeheer.
• OIDC:  een open en gedistribueerde manier om één authenticatiedienst naar keuze te kunnen hergebruiken op meerdere (semi)overheidswebsites en/of mobiele apps.
• RPKI:  een standaard voor het tegengaan van omleiding van internetverkeer naar systemen van een niet geautoriseerd netwerk.

De data en locaties van de volgende expertbijeenkomsten zijn:
• GeoPackage: maandag  17 juni 09:30-12:30 uur in Den Haag
• GWSW: maandag 17 juni 13:30-16:30 uur in Den Haag
• RPKI: maandag 24 juni 13:30-16:30 uur in Den Haag
• OIDC: dinsdag 25 juni 13:30-16:30 uur in Den Haag

Als u als expert interesse heeft om aan de expertbijeenkomsten deel te nemen dan kunt u contact opnemen met het Bureau Forum Standaardisatie (redouan.ahaloui@forumstandaardisatie.nl, of 070-8887776).

Let op: u ontvangt geen vergoeding voor de deelname als expert. Aanmelding als expert geeft geen garantie dat u ook kan deelnemen aan de expertbijeenkomst.